Daily Archives 05/07/2015

Pokój dla ludzi starszych

Ludzie starsi, którzy długie lata ciężko pracowali, powinni mieć zapewnione dobre warunki do spokojnego odpoczynku. Na warunki te składa się wiele elementów, takich jak: opieka lekarska, odpowiednie żywienie, higiena życia codziennego, troska rodziny, szacunek i życzliwość otoczenia itp. W zespole tych czynników niepoślednią rolę odgrywa własny spokojny kąt...

więcej

Sztuka ludowa we współczesnym domu

W mieszkaniu wiejskim ważne miejsce powinna zajmować sztuka ludowa, obejmująca przedmioty użytkowe i dekoracyjne wykonywane rękodzielniczo przez twórców żyjących dawniej i współcześnie. Mogą to być np...

więcej

Mury budowli

Zewnętrzne mury budowli powstały z cegły, a zasadą konstrukcyj-no-plastyczną tworzącą wnętrze jest okrągły żelbetowy słup znajdujący się przy części wejściowej: na nim wspiera się chór muzyczny. Ów słup będący owocem twórczej współpracy architekta i inżyniera-konstruktora Wiktora Dziębaja, przechodzi w dwanaście ramion, które tworzą nad górnym kościołem swego rodzaju baldachim, nawiązując jednocześnie do 12 apostołów...

więcej