Monthly Archives Czerwiec 2015

sw Trojcy

Wieś Krzyki z dawien dawna należała do parafii ołtaszyńskiej, na której terenie długo utrzymywała się ludność polska. Wynika to z dokumentu z drugiej połowy XVI w. podającego, iż parafianie oltaszyńscy mówią po niemiecku i po polsku. O budowie kościoła we wsi zamyślano przed I wojną światową i w tym celu w 1910 r. zakupiono działkę koło mostu nad Ślęzą. Położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię nastąpiło jednak dopiero 7 XI1937 r...

więcej

Meblew mieszkaniu

Niezbędne wyposażenie każdego mieszkania stanowią meble, które mają do spełnienia określone zadania użytkowe i pod tym kątem powinny być też dobierane. Z reguły nie stanowią one ozdoby wnętrza, chyba, że są to piękne meble stylowe, zabytkowe, a już w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wykładnik zamożności czy prestiżu społecznego...

więcej

Dekoracja mieszkania

Zamiłowanie człowieka do upiększania swego otoczenia i zdobienia przedmiotów codziennego użytku datuje się od czasu powstania rodzaju ludzkiego. Już nasz prehistoryczny przodek przyozdabiał bowiem ściennymi malowidłami służącą mu za mieszkanie jaskinię. Rzeźbił, a także dekorował ornamentem znajdujące się w niej przedmioty — naczynia, narzędzia pracy, broń...

więcej

Pokoje dla wczasowiczów

W wielu wiejskich domach w sezonie turystycznym niektóre pokoje wynajmuje się wczasowiczom. Każdy tego typu pokój powinien być wyposażony we wszystkie sprzęty i przedmioty niezbędne do wygodnego wypoczynku. Ogólnie przyjmuje się, że pokój o powierzchni 12—14 m2 można przeznaczyć dla dwu osób, 15—18 m2 dla trzech, a 20—24 m2 dla czterech. Urządzenie pokoju dla wczasowiczów musi odpowiadać tym samym zasadom funkcjonalnoś...

więcej

Modernizacja starego mieszkania

Modernizując stare mieszkanie z myślą o wygodzie domowników, trzeba dokładnie przeanalizować, które funkcje można skoncentrować w postaci mikrownętrz oraz które duże meble można zastąpić składanymi czy chowanymi na czas, gdy się ich nie użytkuje. Dużo miejsca zabierają meble do spania, toteż chcąc spełnić podstawowy wymóg higieny snu, polegający na zapewnieniu oddzielnego posłania dla każdej osoby, część z nich trzeba zast...

więcej

Kosciol sw Karola Boromeusza

Dawne wsie Gajowice i Dworek, przyłączone do Wrocławia w r. 1868, jeszcze pod koniec XIX w. związane były z odległym kościołem Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Dopiero w r. f892 powstała przy ul. Gajowickiej 16 obok klasztoru trzebnickich boromeuszek, kaplica Św. Karola Boromeusza, wzniesiona z myślą o okolicznych mieszkańcach wyznania katolickiego. Tych zaś było w 1897 r. 6 tyś., a w r. 1902 już 7700. W r. 1900 kaplica przy ul...

więcej

Zasada podobieństwa

W urządzaniu mieszkania łatwiejsza do zastosowania jest zasada podobieństwa, natomiast zasada kontrastu wymaga większego wyrobienia plastycznego, gdyż zastosowana nieprawidłowo, przypadkowo, może prowadzić do chaosu kształtów, wielkości, barw i faktur. kompozycji wnętrza dużą rolę odgrywa również akcent plastyczny. Jego zadaniem jest wprowadzenie urozmaicenia, przyciągnięcie wzroku, ożywienie kompozycji...

więcej

Liczba i rozmiary szafek

Liczba i rozmiary szafek zależą oczywiście od powierzchni i kształtu łazienki oraz od potrzeb i możliwości danej rodziny. W każdej łazience jest jednak potrzebne pewne minimum wyposażenia w szafki, gdyż trzymanie wszystkich przyborów i środków higienicznych na wierzchu — na wannie i pod wanną, na umywalce, na podłodze — powoduje bałagan i uniemożliwia osiąganie estetycznego wyglądu tego pomieszczenia...

więcej

Harmonizacja kolorów

W nowych domach kolorystyczne harmonizowanie poszczególnych pomieszczeń najlepiej rozpocząć od ustalenia koloru ścian, do nich bowiem trzeba będzie dopasować barwy pozostałych elementów. Jeśli zdecydujemy się na kolory jasne, pastelowe, raczej o działaniu neutralnym, np...

więcej

Pokoje młodzieżowe

Dzieci młodsze mogą mieć pokoje wspólne niezależnie od płci, natomiast pokoje młodzieżowe powinny być oddzielne dla chłopców i dziewcząt. Młodzież ma potrzeby mieszkaniowe znacznie bardziej, zróżnicowane niż dzieci. Potrzeby te zależą między innymi od tego, czy jest to młodzież ucząca się, czy pracująca. A jeśli pracująca — to poza domem czy we własnym gospodarstwie, czy też jest to młodzież pracująca i ucządza się jednocześnie...

więcej

Wnetrze kosciola

Wnętrze kościoła, o architekturze pseudogotyckiej, podzielone jest smukłymi filarami międzynawowymi i pękami służek międzyprzęsłowych. Nawy zostały nakryte sklepieniami krzyżowymi, żebrowymi, ozdobionymi metalowymi, złoconymi gwiazdami. Żebra sklepień, ościeża okien, gzymsy i fryzy wykonane są z czerwonej cegły licowej na tle tynkowanych ścian i powierzchni sklepień...

więcej

Hobbyści

Coraz częściej w wiejskich domach pojawiają się tzw. hobbyści, kolekcjonerzy, majsterkowicze. Zbierają oni znaczki pocztowe, stare monety, akcesoria z czasów wojny, montują aparaty krótkofalowe, zajmują się fotografią, malują, rzeźbią itd. Są to wszystko hobby bardzo wartościowe dla rozwoju jednostki, gdyż wzbogacają jej wiedzę o świecie i ludziach, bądź rozbudzają wrażliwość estetyczną, umiłowanie piękna, zbliżają do techniki itd...

więcej