Monthly Archives Czerwiec 2015

sw Trojcy

Wieś Krzyki z dawien dawna należała do parafii ołtaszyńskiej, na której terenie długo utrzymywała się ludność polska. Wynika to z dokumentu z drugiej połowy XVI w. podającego, iż parafianie oltaszyńscy mówią po niemiecku i po polsku. O budowie kościoła we wsi zamyślano przed I wojną światową i w tym celu w 1910 r. zakupiono działkę koło mostu nad Ślęzą. Położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię nastąpiło jednak dopiero 7 XI1937 r...

więcej

Meblew mieszkaniu

Niezbędne wyposażenie każdego mieszkania stanowią meble, które mają do spełnienia określone zadania użytkowe i pod tym kątem powinny być też dobierane. Z reguły nie stanowią one ozdoby wnętrza, chyba, że są to piękne meble stylowe, zabytkowe, a już w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wykładnik zamożności czy prestiżu społecznego...

więcej

Dekoracja mieszkania

Zamiłowanie człowieka do upiększania swego otoczenia i zdobienia przedmiotów codziennego użytku datuje się od czasu powstania rodzaju ludzkiego. Już nasz prehistoryczny przodek przyozdabiał bowiem ściennymi malowidłami służącą mu za mieszkanie jaskinię. Rzeźbił, a także dekorował ornamentem znajdujące się w niej przedmioty — naczynia, narzędzia pracy, broń...

więcej

Pokoje dla wczasowiczów

W wielu wiejskich domach w sezonie turystycznym niektóre pokoje wynajmuje się wczasowiczom. Każdy tego typu pokój powinien być wyposażony we wszystkie sprzęty i przedmioty niezbędne do wygodnego wypoczynku. Ogólnie przyjmuje się, że pokój o powierzchni 12—14 m2 można przeznaczyć dla dwu osób, 15—18 m2 dla trzech, a 20—24 m2 dla czterech...

więcej

Modernizacja starego mieszkania

Modernizując stare mieszkanie z myślą o wygodzie domowników, trzeba dokładnie przeanalizować, które funkcje można skoncentrować w postaci mikrownętrz oraz które duże meble można zastąpić składanymi czy chowanymi na czas, gdy się ich nie użytkuje...

więcej

Kosciol sw Karola Boromeusza

Dawne wsie Gajowice i Dworek, przyłączone do Wrocławia w r. 1868, jeszcze pod koniec XIX w. związane były z odległym kościołem Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Dopiero w r. f892 powstała przy ul. Gajowickiej 16 obok klasztoru trzebnickich boromeuszek, kaplica Św. Karola Boromeusza, wzniesiona z myślą o okolicznych mieszkańcach wyznania katolickiego. Tych zaś było w 1897 r. 6 tyś., a w r. 1902 już 7700. W r. 1900 kaplica przy ul...

więcej

Zasada podobieństwa

W urządzaniu mieszkania łatwiejsza do zastosowania jest zasada podobieństwa, natomiast zasada kontrastu wymaga większego wyrobienia plastycznego, gdyż zastosowana nieprawidłowo, przypadkowo, może prowadzić do chaosu kształtów, wielkości, barw i faktur. kompozycji wnętrza dużą rolę odgrywa również akcent plastyczny. Jego zadaniem jest wprowadzenie urozmaicenia, przyciągnięcie wzroku, ożywienie kompozycji...

więcej

Liczba i rozmiary szafek

Liczba i rozmiary szafek zależą oczywiście od powierzchni i kształtu łazienki oraz od potrzeb i możliwości danej rodziny. W każdej łazience jest jednak potrzebne pewne minimum wyposażenia w szafki, gdyż trzymanie wszystkich przyborów i środków higienicznych na wierzchu — na wannie i pod wanną, na umywalce, na podłodze — powoduje bałagan i uniemożliwia osiąganie estetycznego wyglądu tego pomieszczenia...

więcej

Harmonizacja kolorów

W nowych domach kolorystyczne harmonizowanie poszczególnych pomieszczeń najlepiej rozpocząć od ustalenia koloru ścian, do nich bowiem trzeba będzie dopasować barwy pozostałych elementów. Jeśli zdecydujemy się na kolory jasne, pastelowe, raczej o działaniu neutralnym, np...

więcej

Pokoje młodzieżowe

Dzieci młodsze mogą mieć pokoje wspólne niezależnie od płci, natomiast pokoje młodzieżowe powinny być oddzielne dla chłopców i dziewcząt. Młodzież ma potrzeby mieszkaniowe znacznie bardziej, zróżnicowane niż dzieci. Potrzeby te zależą między innymi od tego, czy jest to młodzież ucząca się, czy pracująca. A jeśli pracująca — to poza domem czy we własnym gospodarstwie, czy też jest to młodzież pracująca i ucządza się jednocześnie...

więcej

Wnetrze kosciola

Wnętrze kościoła, o architekturze pseudogotyckiej, podzielone jest smukłymi filarami międzynawowymi i pękami służek międzyprzęsłowych. Nawy zostały nakryte sklepieniami krzyżowymi, żebrowymi, ozdobionymi metalowymi, złoconymi gwiazdami. Żebra sklepień, ościeża okien, gzymsy i fryzy wykonane są z czerwonej cegły licowej na tle tynkowanych ścian i powierzchni sklepień...

więcej

Hobbyści

Coraz częściej w wiejskich domach pojawiają się tzw. hobbyści, kolekcjonerzy, majsterkowicze. Zbierają oni znaczki pocztowe, stare monety, akcesoria z czasów wojny, montują aparaty krótkofalowe, zajmują się fotografią, malują, rzeźbią itd. Są to wszystko hobby bardzo wartościowe dla rozwoju jednostki, gdyż wzbogacają jej wiedzę o świecie i ludziach, bądź rozbudzają wrażliwość estetyczną, umiłowanie piękna, zbliżają do techniki itd...

więcej