Daily Archives 06/23/2015

sw Trojcy

Wieś Krzyki z dawien dawna należała do parafii ołtaszyńskiej, na której terenie długo utrzymywała się ludność polska. Wynika to z dokumentu z drugiej połowy XVI w. podającego, iż parafianie oltaszyńscy mówią po niemiecku i po polsku. O budowie kościoła we wsi zamyślano przed I wojną światową i w tym celu w 1910 r. zakupiono działkę koło mostu nad Ślęzą. Położenie kamienia węgielnego pod nową świątynię nastąpiło jednak dopiero 7 XI1937 r...

więcej