Monthly Archives Lipiec 2015

Kompozycja statyczna

Kompozycję statyczną osiąga się, operując formami prostymi, geometrycznymi, liniami poziomymi i pionowymi, barwami stonowanymi. W wypadku zaś kompozycji dynamicznej, zawierającej duży ładunek ekspresji, mamy do czynienia z formami złożonymi, rozczłonkowanymi, liniami ukośnymi, falistymi z zastosowaniem kontrastów i akcentów barwnych...

więcej

Obrazy

Każdy rodzaj obrazu wymaga innej oprawy. Obrazy stare powinny mieć ramy dostosowane stylem do epoki, z której pochodzą. Natomiast obrazy czy reprodukcje nowoczesne lepiej wyglądają w ramkach prostych o kolorach neutralnych. Akwarele, pastele, rysunki, grafiki — należy oprawiać za szkłem, gdyż się szybko niszczą. Każdy obraz potrzebuje ponadto odpowiedniego tła. Tłem dla niego jest z zasady ściana...

więcej

Kosciol sw Antoniego

Na przełomie stuleci XIX i XX Karłowice wciąż jeszcze były niewielką wioską, do której wtedy już zaczynało wkraczać budownictwo willowe. Przed I wojna światową, gdy nadal nie było mowy o przyłączeniu osady do Wrocławia, w dużym stopniu zamieszkiwała je wrocławska burżuazja, a Karłowice nazywano dzielnicą ogrodową bądź miastem ogrodów. Tę właśnie podmiejską wioskę upatrzyli sobie na swą przyszłą siedzibę franciszkanie, którzy od r...

więcej

Kompozycja plastyczna

Estetyczny wygląd mieszkania osiąga się, stosując podstawowe zasady kompozycji plastycznej. Mówiąc o kompozycji plastycznej wnętrza, mamy na myśli układ, czyli powiązanie poszczególnych elementów w jedną całość. Odnosi się to zarówno do pojedynczych przedmiotów użytkowych, jak i do ich zestawów. Można mówić np. o kompozycji plastycznej regału, lampy, dzbanka oraz o kompozycji plastycznej wnętrza pokoju, kuchni itd...

więcej

Opis kosciola sw Teresy

Kościół ma blisko 30 m długości i około 21 m szerokości. We wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, ściany są tynkowane, a betonowy strop płaski. W nawie głównej, pod stropem, znajdują się po trzy potrójne okna prostokątne, -w nawach bocznych zaś także po trzy, ale zakończone półokrągło. Witrażowe szkło w oknach, zniszczone w czasie wojny, zastąpiono zwykłym. Nawę główną od naw bocznych oddzielają żelbetowe filary...

więcej

Tkaniny ścienne

Wiele problemów natury estetycznej nastręczają tkaniny ścienne. Zawiesza się je najczęściej przy posłaniach, ponieważ ocieplają ściany i zmniejszają akustyczność oraz wydzielają optycznie miejsce do spania. Są to różnego rodzaju kilimy, makaty, tkaniny żakardowe, maty plecione ze słomy, trzciny i nici, tkaniny obiciowe, ludowe płachty, zapaski, bieżniki i wiele innych...

więcej

Wnetrze kosciola Augustyna

Wnętrze kościoła, jednoprzestrzenne, na planie krzyża równoramiennego, nakryte jest płaska kopułą nad częścią środkową i kolebkowymi sklepieniami w trzech ramionach, wspartymi na bogatych gzymsach konsolowych oraz półkopułą w apsydzie. Oparte na betonowych kolumnach (obrobionych po kamieniarsku) empory w ramionach transeptu dzielą je na dwie kondygnacje...

więcej

Wlaczenie Maslic

Włączenie Maślic Wielkich i Małych do Wrocławia nastąpiło w r. 1928, a w latach 1933-1935 powstał w tym drugim osiedlu murowany kościół o wymiarach 17×9 m, który otrzymał wezwanie Św. Agnieszki. Zaprojektował go Alfred Trumpke. W r. 1945 na terenie tym toczyły się niezwykle zacięte walki, ale kościół ocalał. Spłonął dopiero w lipcu 1945 r. podobno na skutek podpalenia. Niemniej zewnętrzne mury zachowały się w dość dobrym stanie...

więcej

Kącik higieniczny

W mieszkaniach, w których nie ma łazienki z bieżącą ciepłą wodą, konieczne jest urządzenie kącika higienicznego, jeśli nie w wydzielonym pomieszczeniu, to w kuchni łub sieni. Kącik taki powinien być oddzielony od reszty pomieszczenia ścianką lub zasłoną z tkaniny czy folii...

więcej

Gospodarowanie domu

Funkcjonalność zagospodarowania domu polega więc na doborze wyposażenia dostosowanego do potrzeb i cech psychofizycznych domowników oraz na takim jego rozmieszczeniu, które pozwalałoby wygodnie wykonywać wszystkie czynności. Naczelna zasada prawidłowego rozmieszczania mebli i pozostałych elementów wyposażenia polega na tzw. grupowaniu funkcji...

więcej

Modernizacja mieszkania

Istnieje jeszcze wiele starych domów pozbawionych łazienki i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, o niewielkiej liczbie, ale dużych izb. Często są to jednak domy w dobrym stanie i o ładnej typowo wiejskiej architekturze. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby je zachować, ewentualnie rozbudowując i modernizując. Nieraz też z konieczności większa rodzina musi zamieszkiwać w takim niezbyt wygodnym domu, gdy jest w nim np...

więcej

Naczynia ozdobne

Polskie kafle ludowe są malowane w trzech — czterech kolorach i przedstawiają nie tylko motywy roślinne i zwierzęce, ale również rozbudowane sceny figuralne, często nie pozbawione humoru. Takie piece stanowiły swoistą galerię obrazów o bogatych i różnorodnych efektach estetycznych...

więcej

Wnetrze kosciola pilczyckiego

Wnętrze kościoła — obecnej kaplicy — otynkowane, z nawą podzieloną lizenami, ma trzy przęsła i jest otoczone kala pod płaskim stropem. Okna nawy, o konstrukcji żelaznej, oszklono dwubarwnym szkłem fakturowym, a okna prezbiterium wypełniono witrażami. Między prezbiterium a transeptem, z prawej strony ołtarza, znajduje się zakrystia, z lewej zaś dobudówka będąca podręcznym schowkiem...

więcej

Tradycyjne dekoracje

zenie, kompozycje z roślin suszonych, owoców, warzyw itd. Tradycyjną i stale modną formę dekoracji mieszkań stanowią obrazy, zarówno oryginały, jak i reprodukcje. Obrazy mogą być wartościowe artystycznie lub nie. Spotyka się np. w wielu domach sprzedawane na targach, bazarach i przez przedsiębiorczych domokrążców — oleodruki. Są to przeważnie tzw. święte obrazki, pejzaże, martwe natury powielane masowo według szablonu...

więcej