Daily Archives 07/03/2015

Niewielka swiatynia

Niewielka świątynia pod wezwaniem Św. Anny przy ul. J. Stanki powstała w latach 1932 -1938, a zatem budowa trwała stosunkowo długo. Wojska radzieckie opanowały Oporów 17 II 1945, a włączenie tej miejscowości do Wrocławia nastąpiło dopiero 11 1951. Wkrótce po wojnie osiedli tu liczni naukowcy, głównie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszym polskim kapłanem, który po wyzwoleniu prowadził w Oporowie duszpasterstwo, był ks...

więcej