Daily Archives 07/12/2015

Opis kosciola sw Teresy

Kościół ma blisko 30 m długości i około 21 m szerokości. We wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, ściany są tynkowane, a betonowy strop płaski. W nawie głównej, pod stropem, znajdują się po trzy potrójne okna prostokątne, -w nawach bocznych zaś także po trzy, ale zakończone półokrągło. Witrażowe szkło w oknach, zniszczone w czasie wojny, zastąpiono zwykłym. Nawę główną od naw bocznych oddzielają żelbetowe filary...

więcej