Daily Archives 07/23/2015

Kompozycja statyczna

Kompozycję statyczną osiąga się, operując formami prostymi, geometrycznymi, liniami poziomymi i pionowymi, barwami stonowanymi. W wypadku zaś kompozycji dynamicznej, zawierającej duży ładunek ekspresji, mamy do czynienia z formami złożonymi, rozczłonkowanymi, liniami ukośnymi, falistymi z zastosowaniem kontrastów i akcentów barwnych...

więcej