Monthly Archives Sierpień 2015

Barwy a fizyka

Barwy z punktu widzenia fizyki są zjawiskami fal świetlnych, a z punktu widzenia psychologii — wrażeniami odbieranymi przez człowieka. Wrażenia te są poddawane badaniom i na podstawie ich wyników formułuje się pewne zasady praktycznego stosowania barw w codziennym otoczeniu. Trzy barwy — żółtą, czerwoną i niebieską — nazywamy barwami zasadniczymi, ponieważ przez odpowiednie ich mieszanie można otrzymać barwy pozostałe...

więcej

sw Agnieszki

O wsi Maślice słyszymy po raz pierwszy w 1193 r. Sporządzony wówczas dokument poświadcza, iż papież Celestyn III zatwierdził opatowi klasztoru Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu szereg posiadłości, wśród których wymienione są Maślice: jest to nazwa patronimiczna, pochodząca od przezwiska Masło...

więcej

Zagospodarowanie dużych kuchni

Podstawową zasadą zagospodarowywania dużych wielofunkcyjnych kuchni jest wydzielanie mikro-wnętrz służących do różnych czynności i takie ich urządzenie, aby domownicy wykonujący jednocześnie różne zajęcia nie przeszkadzali sobie wzajemnie...

więcej

Rola mieszkania w życiu współczesnej rodziny

Mieszkanie odgrywa doniosłą rolę w życiu każdej rodziny. Stanowi ono bazę jej gospodarstwa domowego, stwarza warunki do pielęgnowania i wychowywania dzieci oraz do opieki nad osobami chorymi, starymi. Wspominając dom rodzinny, panujące w nim zwyczaje, tradycje, widzimy w wyobraźni nasze mieszkanie, przedmioty, które nas otaczały. Pamiętamy wyraźnie serwetę na stole, obraz na ścianie, ulubiony kubek w kwiaty, ciepło bijące od kuchennej płyty...

więcej

Przedpokój

W tych domach, w których oprócz sieni występuje przedpokój lub w których funkcje sieni są zlokalizowane w pomieszczeniach gospodarczych, przedpokój może być urządzony na wzór miejski. A więc można umieścić w nim wieszak i szafę — lub jedno z nich — na wierzchnią odzież, półkę na czapki, szaliki, rękawice i torby, szafkę lub stojak na buty oraz lustro. Jeśli miejsce na to pozwala, najlepiej zainstalować lustro duże obejmujące całą postać...

więcej

Kosciol Matki Bozej

Najstarsza wzmianka o Klecinie pochodzi z 1313 r. Z przekazu tego dowiadujemy się, że niejaki Scambor sprzedał wrocławskim mieszczanom Janowi i Ticzo 29 łanów w Klecinie, a transakcję tę potwierdził książę Henryk VI. Osada należała do parafii ołtaszyńskiej. Wiadomo, że jeszcze w XVI w. we wsi utrzymywała się ludność polska. Do sekularyzacji w r. 1810 Klecina była własnością szpitala Św. Trójcy we Wrocławiu...

więcej

Matki Bozej Czestochowskiej

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jana Kochanowskiego na Zalesiu należy do najmłodszych świątyń Wrocławia, a obszar tej parafii związany był od początków XIX w. z kościołem Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Od 1812 r. bowiem, gdy dawny kościół kolegiacki Św...

więcej

Praca w kuchni

Praca w kuchni przebiega od strony lewej do prawej i zgodnie z tym kierunkiem powinny być usytuowane kolejne ośrodki z całym ich wyposażeniem. W zależności od powierzchni, liczby okien i drzwi przyjmuje się różne układy zagospodarowania kuchni. Gdy całe wyposażenie ustawione jest wzdłuż jednej ściany, taki układ nazywa się jednorzędowy. Występuje on głównie w~kuchniach długich i wąskich...

więcej

Architektura sw Karola

Nad skrzyżowaniem utworzonym przez przedsionek i dwa pseudotransepty od strony zachodniej wznosi się masywna wieża o czystym detalu romańskim, flankowana przez cztery małe wieżyczki i zwieńczona otwartą galerią arkadową oraz wysokim ostrosłupowym hełmem na planie ośmioboku. Dwie mniejsze wieże, zwieńczone niskimi osmiobocznymi hełmami, flankują z boku prezbiterium. Nad apsydą prezbiterium biegnie otwarta galeria arkadowa...

więcej

Tkaniny w mieszkaniu

Po decyzjach dotyczących koloru ścian, sufitów, podłóg, mebli — czas na zastanowienie się nad doborem odpowiednich tkanin, które spełniają w mieszkaniu ważne zadania użytkowe i estetyczne. Dlatego też zakup ich musi być przemyślany i zaplanowany. Najczęściej występujące w naszych domach tkaniny można podzielić na: podłogowe, okienne, ścienne i meblowe. W każdej z tych grup znajdują się tkaniny o różnym przeznaczeniu i charakterze...

więcej

Matki Bozej Wspomozenia Wiernych

Osada Księże wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie z r. 1149, gdy książę Bolesław Kędzierzawy przekazał ją wraz z innymi posiadłościami opactwu Św. Wincentego. Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu kniądz, czyli książę, stąd zaś przymiotnikowe określenie księże. W r. 1353 słyszymy po raz pierwszy o Księżu Wielkim i Księżu Małym, można więc przyjąć, iż podział miejscowości na dwie odrębne wsie stał się już faktem...

więcej

Meble dla dzieci

Meble przeznaczone do użytku dzieci powinny być dostosowane do ich anatomii i „rosnąć” razem z nimi. Jest to niezwykle ważne dla ich rozwoju fizycznego. I tak np. małe dziecko wspinając się na duże krzesło i rysując przy dużym stole może łatwo spaść, a siedzenie w niewygodnej pozycji może spowodować ujemne skutki zdrowotne w postaci wad postawy, skrzywienia kręgosłupa itp...

więcej

Okres miedzywojenny

W okresie międzywojennym zgromadzenie o.o. redemptorystów zamierzało zrealizować swe plany budowy dużego kościoła, ale władze hitlerowskie nie udzieliły zezwolenia. W rezultacie przedmiejski kościółek, do dziś malowniczo położony w parku, obok klasztoru redemptorystów, przetrwał do naszych czasów. W okresie działań wojennych świątynia została znacznie uszkodzona...

więcej

Kosciol sw Jerzego

Najstarszy zapis o Popowicach pochodzi z 1260 r.: wówczas książę Henryk III Biały pospołu ze swym bratem Władysławem sprzedali tę wieś wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi Bawarczykowi. Przez pewien czas wieś należała do opactwa Św. Wincentego na Ołbinie, stanowiła więc „wieś księżą”. Stąd jej nazwa Popowice. W XVI w. termin „pop” stosowany był również do duchownych katolickich...

więcej