Daily Archives 08/04/2015

Kosciol sw Jerzego

Najstarszy zapis o Popowicach pochodzi z 1260 r.: wówczas książę Henryk III Biały pospołu ze swym bratem Władysławem sprzedali tę wieś wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi Bawarczykowi. Przez pewien czas wieś należała do opactwa Św. Wincentego na Ołbinie, stanowiła więc „wieś księżą”. Stąd jej nazwa Popowice. W XVI w. termin „pop” stosowany był również do duchownych katolickich...

więcej