Daily Archives 08/06/2015

Architektura sw Karola

Nad skrzyżowaniem utworzonym przez przedsionek i dwa pseudotransepty od strony zachodniej wznosi się masywna wieża o czystym detalu romańskim, flankowana przez cztery małe wieżyczki i zwieńczona otwartą galerią arkadową oraz wysokim ostrosłupowym hełmem na planie ośmioboku. Dwie mniejsze wieże, zwieńczone niskimi osmiobocznymi hełmami, flankują z boku prezbiterium. Nad apsydą prezbiterium biegnie otwarta galeria arkadowa...

więcej

Tkaniny w mieszkaniu

Po decyzjach dotyczących koloru ścian, sufitów, podłóg, mebli — czas na zastanowienie się nad doborem odpowiednich tkanin, które spełniają w mieszkaniu ważne zadania użytkowe i estetyczne. Dlatego też zakup ich musi być przemyślany i zaplanowany. Najczęściej występujące w naszych domach tkaniny można podzielić na: podłogowe, okienne, ścienne i meblowe. W każdej z tych grup znajdują się tkaniny o różnym przeznaczeniu i charakterze...

więcej

Matki Bozej Wspomozenia Wiernych

Osada Księże wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie z r. 1149, gdy książę Bolesław Kędzierzawy przekazał ją wraz z innymi posiadłościami opactwu Św. Wincentego. Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu kniądz, czyli książę, stąd zaś przymiotnikowe określenie księże. W r. 1353 słyszymy po raz pierwszy o Księżu Wielkim i Księżu Małym, można więc przyjąć, iż podział miejscowości na dwie odrębne wsie stał się już faktem...

więcej