Daily Archives 08/09/2015

Praca w kuchni

Praca w kuchni przebiega od strony lewej do prawej i zgodnie z tym kierunkiem powinny być usytuowane kolejne ośrodki z całym ich wyposażeniem. W zależności od powierzchni, liczby okien i drzwi przyjmuje się różne układy zagospodarowania kuchni. Gdy całe wyposażenie ustawione jest wzdłuż jednej ściany, taki układ nazywa się jednorzędowy. Występuje on głównie w~kuchniach długich i wąskich...

więcej