Daily Archives 08/22/2015

Barwy a fizyka

Barwy z punktu widzenia fizyki są zjawiskami fal świetlnych, a z punktu widzenia psychologii — wrażeniami odbieranymi przez człowieka. Wrażenia te są poddawane badaniom i na podstawie ich wyników formułuje się pewne zasady praktycznego stosowania barw w codziennym otoczeniu. Trzy barwy — żółtą, czerwoną i niebieską — nazywamy barwami zasadniczymi, ponieważ przez odpowiednie ich mieszanie można otrzymać barwy pozostałe...

więcej