Daily Archives 09/04/2015

sw Jozefa rzemieslnika

Rejon ul. Krakowskiej, podobnie jak dawne okoliczne wsie podmiejskie Świątniki, Brochów, Bieńkowice i in., od wieków należał do parafii Św. Maurycego mającej kościół przy ul. R. Traugutta. W miarę jednak jak liczba ludności na tych terenach powiększała się, zaczęły też przybywać nowe kościoły. O planach budowy świątyni przy ul. Krakowskiej słyszymy po raz pierwszy w r...

więcej