Monthly Archives Październik 2015

Kosciol sw Rodziny

Sępolno wymieniono po raz pierwszy w 1288 r. w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka IV Probusa. Ówczesnym zapisem książę przekazywał Sępolno kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiu, stwierdzając zarazem, iż osadnicy z tej wsi będą zwolnieni od wszelkich ciężarów prawa polskiego, jak stan, powóz, przewód, stróża, podworowe. Położona w zabagnionej dolinie Odry osada często była nawiedzana przez powodzie i stąd słabo zaludniona...

więcej

Przywiązanie do rzeczy ludzi starszych

Ludzie starsi są na ogół bardzo przywiązani do różnych swoich rzeczy, z którymi zżyli się przez wiele lat. Sentyment ten należy więc uszanować i umożliwić odpowiednie ich przechowywanie w szafach, komodach, kufrach itp. oraz zapewnić możliwość zamknięcia ich przed dziećmi, gdyż dziadkowie lubią mieć swoje małe tajemnice przed rodziną. Powinni oni również mieć możliwość przyjmowania w swoim pokoju odwiedzin dziec...

więcej

Najkorzystniejsza kuchnia

Z badań nad najkorzystniejszym zagospodarowaniem kuchni wynika, że najczęściej przemierza się drogę między ośrodkiem przygotowywania i ośrodkiem mycia, w drugiej zaś kolejności — między ośrodkiem przygotowywania i ośrodkiem obróbki termicznej, stąd postulat lokalizowania tych trzech ośrodków blisko siebie...

więcej

Wycinanka ludowa

Efekt artystyczny, zbliżony do malarstwa daje wycinanka ludowa z papieru. Pojawiła się ona ok. 1870 roku w Łowiczu jako forma rdzennie polska. Walorem wycinanki jest bogaty zasób elementów dekoracyjnych. Otrzymuje się ją przez wycinanie odpowiednio złożonego papieru nożycami do strzyżenia owiec. Papier ten po rozłożeniu daje powtarzające się rytmicznie dekoracyjne motywy...

więcej

Pokój ogólnoużytkowy

Pokój ogólnoużytkowy jest pomieszczeniem, w którym skupia się życie całej rodziny i odbywa przyjmowanie gości. Tu ogląda się telewizję, słucha radia, czyta, organizuje większe i mniejsze uroczystości rodzinne. Jeśli dom jest duży, to w pokoju ogólnoużytkowym znajdują się jedynie posłania gościnne, a na co dzień nikt z domowników w nim nie śpi...

więcej

Kolory mebli

Po podjęciu decyzji w sprawie koloru ścian, sufitów i podłóg należy zastanowić się nad kolorem i rodzajem mebli. W zasadzie są tu dwie możliwości — meble jasne lub ciemne, a jeśli chodzi o ich wykończenie, to mat lub połysk. Decyzja w tej sprawie jest bardzo istotna, gdyż późniejsza niekonsekwencja w kompletowaniu mebli i mieszanie ich kolorów oraz sposobów wykończenia uniemożliwia osiągnięcie estetycznego wyglądu mieszkania...

więcej

Bazylika przy Glinianej

Bazylika przy ul. Glinianej, będąca przykładem poprawnej architektury pseudogotyckiej z końca XIX w., wzniesiona została z dwubarwnej cegły klinkierowej: czerwonej licówki i ciemnobrązowych polewanych kształtek w obramieniach okien, gzymsach itp. Trzynawowy, sześcioprzęsłowy obiekt z transeptem o wielobocznych ramionach i wielobocznie zakończonym prezbiterium otrzymał elewacje ozdobione przyporami, fryzem, gzymsami i sterczynami...

więcej

Dzieła sztuki

Na pewno bardzo przyjemnie jest mieć w domu autentyczne dzieła sztuki, stylowe meble i starą porcelanę, gdyż dają one człowiekowi dużo doznań estetycznych i wzruszeń wynikających z obcowania z kulturową tradycją, ale również inne zaprezentowane tu sposoby przyozdabiania mieszkania mogą przynieść wiele satysfakcji...

więcej

Urządzenie mieszkania

Urządzając mieszkanie trzeba pamiętać, aby wszystkim domownikom zapewnić warunki wygodnego, higienicznego snu, który jest jednym z czynników decydujących o zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Również inne formy wypoczynku rodziny wiejskiej nabierają coraz większego znaczenia. Do mieszkań rolników wkracza masowo sprzęt radiowo-telewizyjny, adaptery, magnetofony...

więcej

Wnetrze sw Jerzego

We wnętrzu ściany boczne nawy głównej wsparte są na przemiennym rytmie kolumn i filarów. Na pilastrach w narożach transeptu wspierają się gurty skrzyżowania naw. Całość nawy głównej oraz naw bocznych przykrywa drewniany strop kasetonowy typu włoskiego, ozdobiony malarstwem o tematyce religijnej. Romańskie kolumny wykonane są z piaskowca...

więcej

Kosciol sw Elzbiety

Wieś Grabiszyn, o której pierwszą wzmiankę mamy w dokumencie wystawionym przez zwierzchniego księcia Polski Bolesława Kędzierzawego w r. 1149, przez całe stulecia należała do parafii Bożego Ciała we Wrocławiu. Dopiero pod koniec XIX stulecia, gdy kościół Bożego Ciała przy ulicy Świdnickiej dostał się w ręce starokatolików, Grabiszyn przeszedł do parafii Św...

więcej

Kosciol sw Stefana

W czasie zaciętych walk prowadzonych w r. 1945 w południowych rejonach miasta zniszczeniu uległ kościół Św. Ducha przy ul. Nyskiej, w wyniku czego Tarnogaj został pozbawiony świątyni. Ponieważ w osiedlu wciąż utrzymywała się pewna liczba ludności niemieckiej, po wojnie niemiecki proboszcz ks. J. Gulitz zaczął dla niej odprawiać nabożeństwa w odpowiednio przystosowanym drewnianym baraku przy ul. Kamienieckiej 72, róg ul. Gazowej...

więcej

Wzmocnienie budowli

W r. 1818 budowla została wzmocniona przez postawienie nowej podmurówki. Ostatecznie jednak jako chylący się ku upadkowi trzeba było ów obiekt rozebrać, a na jego miejscu w r. 1880 stanął nowy kościół, istniejący do dziś. Degen nie podaje, kto go zaprojektował i trudno tego obecnie dociec. Patronat nad tą parafialną świątynią ewangelicką sprawowały dominia w pobliskich Starachowicach i Ratynie. W latach 1930-1931 wnętrze...

więcej

Kwiaty doniczkowe

Piękną ozdobę mieszkania stanowią kwiaty doniczkowe. Najlepiej wyglądają umieszczone na wiszących na ścianie kratkach lub półeczkach. Jeśli ustawia się je na parapetach okiennych, to w niewielkich ilościach i tak, aby nie utrudniały wietrzenia i dopływu światła. Doniczek nie należy owijać w karbowane bibułki, srebrne folie itp., gdyż kolidują one z naturalną urodą zieleni i kwiatów. W ...

więcej