Architektura sw Karola

Nad skrzyżowaniem utworzonym przez przedsionek i dwa pseudotransepty od strony zachodniej wznosi się masywna wieża o czystym detalu romańskim, flankowana przez cztery małe wieżyczki i zwieńczona otwartą galerią arkadową oraz wysokim ostrosłupowym hełmem na planie ośmioboku. Dwie mniejsze wieże, zwieńczone niskimi osmiobocznymi hełmami, flankują z boku prezbiterium. Nad apsydą prezbiterium biegnie otwarta galeria arkadowa. Architektura zewnętrzna kościoła, utrzymana w jednolitym stylu neoromańskim, wykonana jest z kamienia ciosowego i stosunkowo niewielkich partii tynkowanych ścian. Detal architektoniczny w postaci portali, przeźroczy okiennych, gzymsów, lizen, galerii itp. wykazuje podręcznikową poprawność z okresu historyzmu. Architektura wnętrza ze względu na inne formy stylowe nie odpowiada architekturze zewnętrznej. Nawa i prezbiterium nakryte są sklepieniem żebrowym o formach gotyckich, ‚wspartym na czterech parach filarów ze służkami w narożach, o detalu także nawiązującym do architektury gotyckiej. Prezbiterium z półkolistą apsydą wyniesione jest o siedem stopni ponad poziom nawy. W apsydzie bogata kompozycja plastyczna ołtarza głównego, złożona z barwnych mozaik przesłoniętych ażurową żelazną kratą o motywach figuralnych. Organy na emporze chóru muzycznego, po stronie zachodniej, mają prospekt barokowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>