Barwy a fizyka

Barwy z punktu widzenia fizyki są zjawiskami fal świetlnych, a z punktu widzenia psychologii — wrażeniami odbieranymi przez człowieka. Wrażenia te są poddawane badaniom i na podstawie ich wyników formułuje się pewne zasady praktycznego stosowania barw w codziennym otoczeniu. Trzy barwy — żółtą, czerwoną i niebieską — nazywamy barwami zasadniczymi, ponieważ przez odpowiednie ich mieszanie można otrzymać barwy pozostałe. Natomiast barw zasadniczych nie można uzyskać przez mieszanie jakichkolwiek innych. Obok trzech barw zasadniczych istnieją trzy barwy tzw. podstawowe pomarańczowa, fioletowa i zielona. Otrzymujemy je w wyniku łączenia parami trzech barw zasadniczych, a mianowicie: z połączenia barwy żółtej z czerwoną otrzymujemy pomarańczową, czerwonej z niebieską — fioletową, niebieskiej z żółtą —- zieloną. Barwy zasadnicze i podstawowe występują w widmie słonecznym widocznym dla naszego oka w postaci tęczy. Są to barwy czyste, intensywne, nasycone. Jeśli utworzymy z nich, dla lepszego zobrazowania zagadnienia, tzw. koło barw z zachowaniem kolejności występującej w widmie słonecznym (fioletowa, niebieska, zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona), to naprzeciw siebie znajdą się barwy najbardziej kontrastowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>