Chrystusa Krola

O kaplicy Św. Mikołaja, patrona rybaków- we wsi Nabycia ciągnącej się wzdłuż północnego odcinka dzisiejszej ulicy Rybackiej, słyszymy już w 1175 r., kiedy wnuk Bolesława Krzywoustego, książę śląski Bolesław Wysoki, ofiarował ją klasztorowi cystersów w Lubiążu. Był to zapewne obiekt drewniany, wzmiankowany w 1203 r. jako kościół, gdy Nabycin wchłonęła już sąsiednia, przypuszczalnie większa od niego osada Szczepin. Zapis stwierdza, że Henryk Brodaty wystawił przed szczepińskim kościołem Św. Mikołaja dokument dotyczący fundacji klasztoru cysterek w Trzebnicy. Szczepiński kościół miał spłonąć w czasienajazdu Tataróww 1241 r., po czym w połowie XIII w. w tym samym miej scu, na obecnym placu Św. Mikołaja, wzniesiono świątynię gotycką. Uległa ona zniszczeniu w czasie wojen husyckich, a po 1428 r. zastąpiła ją nowa budowla. Była to jednonawowa hala o czterech przęsłach, z prezbiterium na rzucie kwadratu i wieżą po stronie północno-zachodniej. Przetrwała do 20 XII 1806 r. Wtedy, w obliczu mającego nastąpić oblężenia miasta przez wojska napoleońskie, wraz z całym Przedmieściem Mikołajskim została przez Prusaków spalona (chodziło o pozbawienie nieprzyjaciela osłony, jaką stanowiła zabudowa). Ruin świątyni długo nie rozbierano, prezbiterium zaś służyło jako kaplica pogrzebowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>