Dekoracja mieszkania

Zamiłowanie człowieka do upiększania swego otoczenia i zdobienia przedmiotów codziennego użytku datuje się od czasu powstania rodzaju ludzkiego. Już nasz prehistoryczny przodek przyozdabiał bowiem ściennymi malowidłami służącą mu za mieszkanie jaskinię. Rzeźbił, a także dekorował ornamentem znajdujące się w niej przedmioty — naczynia, narzędzia pracy, broń. Na tej podstawie mówi się często o odwiecznej naturalnej potrzebie piękna w codziennym życiu człowieka. Poglądy na estetykę otoczenia były różne w różnych epokach historycznych. Współczesne są na ogół zgodne co do tego, że piękno dnia codziennego powinno przejawiać się przede wszystkim w tym, co nas otacza. Piękne powinny być wszystkie przedmioty masowego użytku wytwarzane przemysłowo i rękodzielniczo. Piękne powinny być meble, tkaniny, pralki, żelazka, garnki, buty itd., a ich estetyka ma wynikać z jedności funkcji i formy. Podkreśla się przy tym rolę umiejętnego zestawiania tych prostych funkcjonalnych przedmiotów w jednorodne estetyczne całości. Ale czy we wnętrzach urządzonych według kanonów współczesnej estetyki użytkowej nie ma już miejsca na elementy czysto dekoracyjne? Naturalnie, że jest. Również w nowocześnie urządzonym mieszkaniu można z powodzeniem zastosować różne przedmioty mające za zadanie jego ozdobienie, z tym jednak zastrzeżeniem, że powinny one stanowić ukoronowanie dzieła, jego dopełnienie, współgrają- jące z funkcjonalnym i przemyślanym wyposażeniem podstawowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>