Fotogawia kosciola w Swiniarkach

Zachowała się fotografia świniarskiego kościoła z r. 1878, na której, podobnie jak na rysunku Wernera, widzimy go od strony południowej. Był to obiekt o konstrukcji szachulcowej, z przedsionkiem od południa, zakończony trójbocznym prezbiterium. Dwa widoczne na zdjęciu okna mają u gon kształt półkolisty. Dach pokryty był dachówką. Stosunkowo niska, nie sięgająca kalenicy kościoła drewniana dzwonnica, miała stromy dach kryty gontami. W górnej partii dzwonnicy łatwo można dostrzec konstrukcję krzyża św. Andrzeja. Dolna część, podobnie jak ściana szczytowa kościoła, była oszalowana. Wiekowa ta budowla niedługo już przetrwała: w r. 1880 wzniesiono murowaną wieżę, która zapoczątkowała budowę nowego kościoła. W r. 1892 stanęła przy wieży – tworząc z nią jedną całość – nowa świątynia istniejąca do dziś. W r. 1929 była ona remontowana, a w 6 lat później została pomalowana. Przed II wojną światową patronat nad kościołem sprawował miejscowy dwór, którego właścicielem było miasto Wrocław. W r. 1945 obiekt został poważnie zniszczony, tracąc wieżę i częściowo mury. Odbudowany po wojnie, w r. 1956 doczekał się pokrycia dachu wieży w r. 1960 instalacji elektrycznej, a w dwa lata później odnowienia zewnętrznych tynków. Erygowanie świniarskiej parafii nastąpiło 24 VIII 1958.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>