Funkcjonalność i estetyka mieszkania

Każda rodzina wyposaża swoje mieszkanie w meble, tkaniny, lampy i wiele innych przedmiotów użytkowych oraz dekoracyjnych. Ale sama ich obecność w mieszkaniu nie stwarza automatycznie odpowiednich warunków do codziennego życia rodziny. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest wyposażenie i zagospodarowanie domu zgodne z zasadami funkcjonalności i estetyki. Konieczny jest taki dobór i rozmieszczenie wszystkich przedmiotów, aby zapewniały one wygodne, bezkolizyjne wykonywanie różnych czynności przez poszczególnych domowników, a jednocześnie sprawiały, by mieszkanie było ładne i przytulne. Funkcjonalność urządzenia mieszkania powinna wynikać przede wszystkim z respektowania trybu życia rodziny jako całości oraz z indywidualnych potrzeb i zajęć poszczególnych jej członków. I tak np., jeśli są w rodzinie małe dzieci, które, jak wiadomo, muszą chodzić wcześnie spać, to ich posłania nie powinny znajdować się w pokoju, w którym dorośli oglądają do późna telewizję. Albo jeśli w domu ktoś często szyje na maszynie, to powinna ona mieć swoje stałe miejsce, żeby nie trzeba było za każdym razem wyciągać jej z kąta i szukać odpowiedniego miejsca do rozłożenia. Również cechy fizyczne poszczególnych domowników określają funkcjonalność wyposażenia. Dotyczy to przede wszystkim ich wzrostu, wagi, sprawności fizycznej, które należy brać pod uwagę, dobierając rodzaj mebli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>