Kompozycja plastyczna

Estetyczny wygląd mieszkania osiąga się, stosując podstawowe zasady kompozycji plastycznej. Mówiąc o kompozycji plastycznej wnętrza, mamy na myśli układ, czyli powiązanie poszczególnych elementów w jedną całość. Odnosi się to zarówno do pojedynczych przedmiotów użytkowych, jak i do ich zestawów. Można mówić np. o kompozycji plastycznej regału, lampy, dzbanka oraz o kompozycji plastycznej wnętrza pokoju, kuchni itd. Jeśli poszczególne części przedmiotu lub zestawy przedmiotów są dobrane i uporządkowane celowo, według określonych zasad i stanowią optycznie zwartą całość, dobrze dostosowaną do zadań, którym mają służyć, uważamy, że kompozycja plastyczna jest prawidłowa, dobra. Jeśli elementy te są zestawione przypadkowo, chaotycznie i nie można w nich odnaleźć zasady porządkującej, a całość nie sprawia wrażenia jednolitej, mówimy, iż jest to układ źle zakomponowany. Podstawowe zasady, według których tworzy się kompozycje plastyczne, to zasada podobieństwa i zasada kontrastu. Przykłady można by mnożyć w nieskończoność, bowiem każdy z nas widział wiele takich rozwiązań, nieraz bardzo estetycznych, ale jakże niefunkcjonalnych i niepraktycznych. Dlatego też trzeba pamiętać, że estetyka mieszkania, oparta na podstawowych zasadach kompozycji plastycznej, powinna być jednocześnie estetyką użytkową, podnoszącą i uzupełniającą walory funkcjonalne wnętrza. Kompozycja plastyczna wnętrza, zwana też trafnie sztuką zestawiania, może wydatnie wpłynąć na poprawę jego funkcjonalności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>