Kompozycja statyczna

Kompozycję statyczną osiąga się, operując formami prostymi, geometrycznymi, liniami poziomymi i pionowymi, barwami stonowanymi. W wypadku zaś kompozycji dynamicznej, zawierającej duży ładunek ekspresji, mamy do czynienia z formami złożonymi, rozczłonkowanymi, liniami ukośnymi, falistymi z zastosowaniem kontrastów i akcentów barwnych. We wnętrzach mieszkalnych powinny dominować raczej kompozycje statyczne, spokojne, gdyż sprzyjają one odpoczynkowi, pracy i nauce, a więc czynnościom wymagającym skupienia. Trzeba ponadto dodać, że kompozycje dynamiczne, wielobarwne, agresywne, szybko opatrują się i oglądane codziennie nużą lub drażnią, w związku z czym nadają się do takich lokali, jak kawiarnie, restauracje, sale balowe, w których przebywamy krótko i zależy nam na nastroju ożywienia. W tym krótkim przeglądzie zasad i prawideł rządzących kompozycją plastyczną wnętrza mieszkalnego trzeba jeszcze wyjaśnić pojęcie proporcji. Przez proporcje rozumiemy określone stosunki wielkości pomiędzy częściami jednej całości, a więc odnosi się to zarówno do jednego przedmiotu, jak i do ich zespołu. Mówimy np., że dane krzesło jest bardzo ładne, gdyż ma dobre proporcje, tzn. dobry stosunek wysokości oparcia do wielkości siedziska i wysokości nóg. Albo, stwierdzamy, że te małe, lekkie krzesła nie pasują proporcjami do dużego masywnego stołu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>