Kosciol Macierzynstwa

Pilczyce należały do najstarszych podwrocławskich wsi — pierwszą wzmiankę o nich mamy z r. 1208. Dokument ów stwierdza, że osada należała do wrocławskiej katedry i że drogą zamiany z księciem Henrykiem Brodatym dołączono wtedy do nich Kozanów. Pierwotna nazwa Pilszec wskazuje, że prawdopodobnie chodziło o określenie miejsca występowania pilchów, tj. zwierząt z rodziny pilchowatych — gryzoni będących łącznikiem między myszą i wiewiórkokształtnymi. Wieś z dawien dawna należała do parafii Św. Mikołaja mającej kościół w Szczepinie, a zatem 6 km od Pilczyc. W 1830 r. liczba ich mieszkańców wynosiła 275, w tym zaledwie 26 katolików, w 15 lat później zaś odpowiednio 303 i 28. W 1891 r. słyszymy tu już o 80 katolikach, a gdy w 1905 ustanowiono w pobliskich Popowicach kurację Św. Jerzego, ta objęła zasięgiem swej działalności Pilczyce. Następnie, w r. 1926, powstał na Popowicach nowy kościół parafialny Św. Jadwigi i Pilczyce przeszły do tej parafii. Do Wrocławia osiedle to należy od 1928 r. Przed II wojna znacznie się rozwinęło i w związku z tym w r. 1936 ustanowiono przy popowickiej parafii kapłana, który sprawował opiekę duszpasterską nad katolikami zamieszkałymi na Pilczycach i Maślicach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>