Kosciol Matki Bozej

Najstarsza wzmianka o Klecinie pochodzi z 1313 r. Z przekazu tego dowiadujemy się, że niejaki Scambor sprzedał wrocławskim mieszczanom Janowi i Ticzo 29 łanów w Klecinie, a transakcję tę potwierdził książę Henryk VI. Osada należała do parafii ołtaszyńskiej. Wiadomo, że jeszcze w XVI w. we wsi utrzymywała się ludność polska. Do sekularyzacji w r. 1810 Klecina była własnością szpitala Św. Trójcy we Wrocławiu. Do miasta została włączona l I 1951. We wsi tradycyjnie zdecydowaną większość mieszkańców stanowili ewangelicy i ich staraniem w latach 1904-1905 wzniesiono w południowo-zachodniej części osady, przy obecnej ul. Kościelnej, murowany kościół z cegły, zaprojektowany przez wrocławskich architektów Gazego i Bóttchera. Jak informuje K. Degen, kościół miał dwa dzwony z 1905 r., które w czasie I wojny światowej zostały zabrane. Trzy nowe sprawiono dopiero w 1924 r. W r. 1936 mury świątyni odnowiono. Po ostatniej wojnie przejęli ją katolicy, a parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski została erygowana w 1946 r. Znaczne szkody, jakich doznał kościół w czasie działań wojennych, usunięto w latach 1946-1950. W r. 1960 obiekt otrzymał nowe pokrycie z blachy cynkowej, a w latach 1968-1970 nową instalację elektryczną i ogrzewczą. Jednocześnie sprawiono witraż, a sklepienie i stropy pokryto polichromią, poświęconą przez biskupa Andrzeja Wronkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>