Kosciol podwyzszenia krzyza

przy ul. Władysława Skoczylasa w Leśnicy Kościół Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. W. Skoczylasa 21-23 w Leśnicy należy do młodszych świątyń Wrocławia. Powstał w r. 1877 na zapotrzebowanie miejscowej społeczności ewangelickiej i jako parafialny kościół Pokoju służył jej do końca II wojny światowej. Ponieważ Leśnica została zdobyta przez wojska radzieckie już w pierwszych dniach oblężenia Wrocławia, budowla szczęśliwie ocalała. Po wyzwoleniu jednak długo była opuszczona i niszczała. Nowego gospodarza doczekała się dopiero w 1954 r., kiedy państwo przekazało ja wrocławskiej Kurii Biskupiej Kościoła Polsko-Katolickiego. Dziełem wiernych stało się odremontowanie budowli i doprowadzenie jej do stanu używalności. W tym okresie świątynia otrzymała też wezwanie Podwyższenia Krzyża Św, obowiązujące do dziś. Z czasem, kiedy postępująca odbudowa głównego wrocławskiego kościoła polsko-katolickiego pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny przy ul. Szewskiej była zaawansowana na tyle, iż nabożeństwa odbywające się do tej pory w zakrystii można już było odprawiać w nawie głównej, kuria uznała, iż życie religijne związanych z nią wiernych należy koncentrować w tej świątyni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>