Kosciol sw Anny

Dawna podwrocławska wieś Oporów wzmiankowana jest po raz pierwszy już w r. 1201.Z dokumentu wystawionego wówczas przez papieża Innocentego III dowiadujemy się, iż wziął on pod swą opiekę klasztor w Lubiążu, zatwierdzając zarazem w jego posiadaniu Oporów i szereg innych miejscowości. Stara polska nazwa osady pochodzi od przezwiska Opór. Rodzima ludność polska utrzymywała się we wsi bardzo długo. Jeszcze na przełomie stuleci XVIII i XIX słyszymy, iż na żądanie mieszkańców Oporów przeszedł wówczas z niemieckiego ewangelickiego kościoła Zbawiciela, wynoszącego się w miejscu, gdzie dziś znajduje się pl. Czysty, do parafii polskiego kościoła Św. Krzysztofa. W latach 1782-1810 we wsi odbyły się jeszcze trzy polskie chrzty. W XVIII i XIX w. Oporów był osadą o charakterze ogrodniczo-rolniczym, która dopiero na przełomie II i III dekady XX w. przekształciła się w osiedle willowe. W tym czasie mieszkańcami Oporowa byli głównie wrocławscy kupcy i przemysłowcy ludzie zamożni. Jakkolwiek wśród miejscowej ludności przeważali ewangelicy, to jednak nie oni, lecz katolicy zdobyli się na wybudowanie własnym sumptem kościoła przy dzisiejszej ul. J. Stanki 23- Oporów z dawien dawna należał do parafii Św. Michała w Muchoborze Wielkim, do kościoła więc było daleko.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>