Kosciol sw Antoniego

Na przełomie stuleci XIX i XX Karłowice wciąż jeszcze były niewielką wioską, do której wtedy już zaczynało wkraczać budownictwo willowe. Przed I wojna światową, gdy nadal nie było mowy o przyłączeniu osady do Wrocławia, w dużym stopniu zamieszkiwała je wrocławska burżuazja, a Karłowice nazywano dzielnicą ogrodową bądź miastem ogrodów. Tę właśnie podmiejską wioskę upatrzyli sobie na swą przyszłą siedzibę franciszkanie, którzy od r. 1888 mieszkali przy kościele Św. Idziego na Ostrowie Tumskim, będąc jednocześnie spowiednikami w katedrze. Przy alei J. Kasprowicza, zwanej poprzednio aleją Corso, franciszkanie wznieśli w latach 1895 -1897 duży klasztor, który w r. 1911 miał się stać ich domem macierzystym i zarazem zakonnym ośrodkiem studyjnym prowincji śląskiej. Po wzniesieniu klasztoru przyszła kolej na kościół: kamień węgielny pod jego budowę położono 14.V.1900, a już 12.XI.1901 odbyło się w nowej świątyni pierwsze nabożeństwo. Otrzymała ona wezwanie Św. Antoniego. Później jeszcze, w latach 1904-1905, przyszła kolej na rozbudowę klasztoru: powstało wówczas jego drugie skrzydło wraz z furtą. Autorem projektu całego zespołu klasztorno-kościelnego był Józef Ebers.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>