Kosciol sw Henryka

W r. 1868 włączono do Wrocławia położone na południe od niego wsie Huby, Glinianki oraz Nową Wieś przy dzisiejszej ul. Komandorskiej. Na spory ten obszar szybko zaczęła wkraczać nowa zabudowa wielkomiejska i coraz bardziej dawał się odczuć brak miejscowego kościoła. Tymczasem wymienione osiedla nadal należały do parafii Świętych Doroty, Stanisława i Wacława, mającej swą świątynię przy ulicy Świdnickiej, a Tarnogaj, „włączony do Wrocławia w 1904 r., do parafii Św. Maurycego z kościołem przy ul. Traugutta. W 1902 r. na terenie tym mieszkało już ponad 13 200 katolików. Plan „wzniesienia świątyni doczekał się realizacji w latach 1891-1893, kiedy przy ul. Glinianej 16-18 stanął pseudogotycki kościół Św. Henryka, zaprojektowany przez architekta diecezjalnego Józefa Ebersa. Wydzielenie nowej parafii Św. Henryka nastąpiło już 9 III 1893, jakkolwiek konsekracja kościoła odbyła się dopiero 9 listopada. W 1907 r. parafię zamieszkiwało z górą 16 200 katolików, a w 1920 prawie 20 000. W 1945 r. kościół Św. Henryka został zniszczony w 50-60 procentach. Jak pisze ks. Peikert, 20 II1951 świątynia ta była poważnie uszkodzona, a pod datą 4 marca tenże autor zanotował, że wtedy już nie odbywały się w niej nabożeństwa. Całkowicie zburzone zostało prezbiterium, plebania i dom parafialny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>