Kosciol sw Jerzego

Najstarszy zapis o Popowicach pochodzi z 1260 r.: wówczas książę Henryk III Biały pospołu ze swym bratem Władysławem sprzedali tę wieś wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi Bawarczykowi. Przez pewien czas wieś należała do opactwa Św. Wincentego na Ołbinie, stanowiła więc „wieś księżą”. Stąd jej nazwa Popowice. W XVI w. termin „pop” stosowany był również do duchownych katolickich. Dziś kojarzy się nam wyłącznie z duchownym obrządku wschodniego. Popowice z dawien dawna należały do parafii Św. Mikołaja, której kościół znajdował się w odległym o 2 km Szczepinie. W r. 1806, w obliczu oblężenia miasta przez wojska napoleońskie, Prusacy spalili szczepiński kościół i odtąd popowiccy katolicy uczęszczali do kościoła Bożego Ciała. Nie było ich zresztą wielu: w r. 1830, gdy wieś miała 400 mieszkańców, katolików było zaledwie 32. W 1891 r. ich liczba przekroczyła 1000, a w 1902 r. parafia Św. Mikołaja, która dopiero w 1883 doczekała się nowego kościoła w Szczepinie, liczyła już 20 tyś. dusz. W związku z tym w r. 1905 wybudowano przy ul. Popowickiej 81 murowaną kaplicę Św. Jerzego. Przy nowo wzniesionej kaplicy powstała samodzielna kuracja, do której należały wsie Gadów Mały, Kozanów, Pilczyce oraz Maslice Wielkie i Małe. Łącznie kuracja liczyła 3 tyś. katolików: do rangi parafii została podniesiona 25 V 1914.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>