Kosciol sw Karola Boromeusza

Dawne wsie Gajowice i Dworek, przyłączone do Wrocławia w r. 1868, jeszcze pod koniec XIX w. związane były z odległym kościołem Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Dopiero w r. f892 powstała przy ul. Gajowickiej 16 obok klasztoru trzebnickich boromeuszek, kaplica Św. Karola Boromeusza, wzniesiona z myślą o okolicznych mieszkańcach wyznania katolickiego. Tych zaś było w 1897 r. 6 tyś., a w r. 1902 już 7700. W r. 1900 kaplica przy ul. Stysia, związana dotąd z kościołem na Piasku, została podniesiona do rangi samodzielnej świątyni parafialnej. Gdy w kilka lat później liczba katolików wzrosła do 10 tyś. i kaplica już nie wystarczała, postanowiono zbudować nowy kościół przy dzisiejszej ul. Kruczej. Powstał on w latach 1911-1913 i przeniesiono nań wezwanie Św. Karola Boromeusza: kaplica przy ul. W. Stysia została w 1923 r. przemianowana na Św. Ignacego Loyoli. Piękny neoromański kościół przy ul. Kruczej stał się znaczącym akcentem architektonicznym tego rejonu miasta. W jego wyposażeniu szczególną uwagę zwracała ambona o kształcie okrętu ze św. Piotrem u steru. Niestety, w czasie oblężenia miasta w r. 1945, gdy w okolicy toczyły się zacięte walki, budowla uległa zniszczeniu w 50 procentach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>