Kosciol sw Michala Archaniola

Dzisiejszy kościół Św. Michała Archanioła przy ul. Nowowiejskiej został wzniesiony w latach 1862—1871, ale początki jego sięgają średniowiecza. Pierwsza świątynia (kaplica) pod wezwaniem tego świętego miała powstać około 1100 r., a zatem jej metryka była wcześniejsza niż słynnego opactwa ołbińskiego pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Osada Ołbin należała do możnowładcy Piotra Włostowica, który dziedziczył ją po ojcu i dziadku, a ufundowany przez siebie klasztor przeznaczył dla benedyktynów sprowadzonych z Tyńca pod Krakowem. Główną świątynią zespołu klasztornego był kościół Panny Maryi i Św. Wincentego (później Św. Wincentego) z r. 1139, niedaleko zaś oprócz kaplicy Św. Michała znajdował się jeszcze drugi kościół parafialny, Wszystkich Świętych. Kościół Św. Michała położony był na północny zachód od kościoła Św. Wincentego, będącego dominantą ołbińskiego zespołu klasztornego. Ufundowany przez zięcia Piotra Włostowica, komesajaksę, nie doczekał się dokończenia przez niego budowy, którą do szczęśliwego finału miała doprowadzić wdowa. 2 pierwszej wzmianki o kościele Św. Michała, z r. 1139, dowiadujemy się, że biskup Robert ofiarował go wówczas pierwszemu opatowi klasztoru Najświętszej Maryi Panny w Ołbinie, Radolfowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>