Kosciol sw Rodziny

Sępolno wymieniono po raz pierwszy w 1288 r. w dokumencie wystawionym przez księcia Henryka IV Probusa. Ówczesnym zapisem książę przekazywał Sępolno kolegiacie Św. Krzyża we Wrocławiu, stwierdzając zarazem, iż osadnicy z tej wsi będą zwolnieni od wszelkich ciężarów prawa polskiego, jak stan, powóz, przewód, stróża, podworowe. Położona w zabagnionej dolinie Odry osada często była nawiedzana przez powodzie i stąd słabo zaludniona. Jeszcze w 1830 r. liczyła zaledwie 2 2 mieszkańców, w tym zaś siedmiu katolików. W 184 5 r. miała cztery domy i 32 mieszkańców, ale w r. 1891 liczba samych katolików sięgnęła 126. Szybki rozwój Sępolna nastąpił dopiero po włączeniu go do Wrocławia w 1924 r., gdy powstało tu duże osiedle o charakterze miejskim, a liczba katolików wzrosła do 5 tyś. Osiedle wciąż jeszcze należało do rozległej parafii Św. Krzyża, której kościół oddalony był o ponad 3 km. Budowa kościoła na miejscu, u zbiegu dzisiejszych ulic Monte Cassino i M. Bacciarellego, rozpoczęła się w r. 1928 i trwała dwa lata. Obiekt zaprojektował wrocławski architekt Kurt Langer. Jest to nowoczesna, orientowana budowla bazylikowa utrzymana w duchu starochrześcijańskim, z wieżą od zachodu, naśladującą romański westwerk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>