Kosciol sw Teresy

Wieś Osobowice odnotowana jest po raz pierwszy w 1257 r., gdy wrocławski Piast, książę Henryk III, przekazał ją klasztorowi Św. Klary przy dzisiejszym placu Bp. Nankiera we Wrocławiu. Osada z dawien dawna należała do parafii Św. Michała mającej swój kościół przy dzisiejszej ul. Nowowiejskiej. Tymczasem na miejscu, w Osobowicach, od r. 1725 istniała jedynie kaplica wzniesiona przez klaryski na Górze Ka-plicznej. Był to obiekt drewniany zastąpiony wiatach 1822-1824 przez murowany neoromański, według projektu K. F. Langhansa. We wsi przeważali katolicy: w r. 1845 na 374 mieszkańców katolików było 270, w 1891 ich liczba wzrosła już do około 500. Ludzie wciąż chodzili do odległego o 5 km kościoła Św. Michała. Dopiero w r. 1902, gdy wieś przeszła do parafii Św. Bonifacego, mającej kościół przy dzisiejszym pl. Staszica, nabożeństwa zaczęto odprawiać w kaplicy na Górze Kaplicznej. l IV 1917 ustanowiono w Osobowicach kurację związaną jeszcze z kościołem Św. Bonifacego. Pierwszym kuratorem był ks. Józef Reguł, działający tu do r. 1928. W tymże roku Osobowice zostały włączone do Wrocławia. Wcześniej jednak, bo już 29 XII 1919, miejscowa kuracja stała się samodzielna, obejmując jednocześnie zasięgiem swej działalności niedaleko położony Rędzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>