Kosciol w Parku

Położony w parku kościół przy ul. Świątnickiej, o monumentalnej architekturze ze schyłkowego okresu historyzmu, otrzymał formy bazyliki wczesnoromańskiej. Od wschodu zakończony jest półokrągłą apsydą z wtopionymi w nawy boczne aneksami zakrystii i kaplicy chrzcielnej, od zachodu zaś wysuniętym przedsionkiem z głównym portalem wejściowym i chórem muzycznym. Po bokach przedsionka, na osi naw bocznych, znajduje się podcień jednoprzęsłowy wsparty na kolumnie pseudoromańskiej (od południa) oraz wysoka wieża pokryta ostrołukowym hełmem krytym blachą. Nad portalem prowadzącym od wieży znajduje się data: Anno 1909. Elewacje ozdobione są romańskim motywem arkadowym zarówno na szczytach naw, jak i na ścianach bocznych i apsydzie. Podobnie smukłym motywem wnęk arkadowych wznoszących się nad partią cokołową ozdobiono wieżę z półkolistymi okienkami. Utrzymana w duchu pseudoromańskim całość wykazuje w pewnym stopniu cechy stylizacji typowej dla modernizmu. Obiekt wzniesiony jest z cegły i pokryty chropawym tynkiem barankowym, z zastosowaniem granitu w postaci rustyki w partiach cokołowych i niektórych detalach, jak stopnie i kolumny. Dach otrzymał pokrycie z blachy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>