Matki Bozej Czestochowskiej

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jana Kochanowskiego na Zalesiu należy do najmłodszych świątyń Wrocławia, a obszar tej parafii związany był od początków XIX w. z kościołem Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Od 1812 r. bowiem, gdy dawny kościół kolegiacki Św. Krzyża stał się świątynią patronacką parafii katedralnej, należała do niego ówczesna wschodnia część Wrocławia, a także wtedy jeszcze częściowo polskie wsie podmiejskie — Zacisze, Zalesię, Sępolno, Dąbie, Biskupin i Bartoszowice. Już w r. 1891 liczba dusz na tym rozległym obszarze osiągnęła 12 tyś., a w r. 1912 mówiło się o 16 tyś. katolików. Po I wojnie światowej nastąpiła szybka rozbudowa Sępolna i Dąbia, włączonych do Wrocławia w latach 1924 i 1928 i zrodziła się konieczność podzielenia parafii katedralnej. W ten sposób w r. 1925 powstała parafia Św. Krzyżu, która objęła swym zasięgiem omawiane tereny. W ślad za tym przy dzisiejszej vii. Grunwaldzkiej 59-63 postanowiono zbudować nowy kościół, do którego mieszkańcy wschodnich rejonów parafii mieliby bliżej. Duży ten kościół o nowoczesnej architekturze został wzniesiony w latach 1926-1932 według projektu K. Langera i otrzymał wezwanie Św. Piotra Kanizjusza. W tym czasie liczba katolików jedynie na obszarze od Szczytnik do Zacisza wynosiła 6 tyś. Parafia Św. Piotra Kanizjusza została erygowana l.I.1932.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>