Matki Bozej Krolowej Pokoju

W miarę powstawania nowych osiedli mieszkaniowych na Popowicach, Szczepinie i Gądowie Małym na terenach tych coraz bardziej dawał się odczuć brak dużego kościoła. Na rozległym tym obszarze wciąż, czynna była jedna mała świątynia Św. Jerzego przy ul. Popowickiej. W latach siedemdziesiątych zdecydowano się zaadaptować na kaplicę wzniesiony niewiele lat wcześniej obok dom katechetyczny, co wszakże też okazało się niewystarczające. Perspektywa radykalnej poprawy zarysowała się dopiero po powstaniu „Solidarności” w 1980 r: wtedy uzyskano zezwolenie na budowę nowego kościoła. Realizacji inwestycji podjęli się misjonarze oblaci Marii Niepokalanej z klasztoru przy ul. Wejherowskiej, do których także należy znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie wspomniany kościół Św. Jerzego. Konkurs na projekt nowej, odpowiednio dużej świątyni parafialnej wygrali architekci Wacław Hrynkiewicz i Wojciech Jarząbek, których zespół uzupełnił później arch. Jan Matkowski. Budowę rozpoczęto w maju 1982 r., a nabożeństwa w wielofunkcyjnej kaplicy nowego kościoła odbywają się od pierwszej komunii św. w 1989 r. Świątynia jest pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Pokoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>