Matki Bozej Krolowej Polski

Jerzmanowo, jak już wspomniano przy omawianiu dziejów gotyckiego kościoła Św. Jadwigi w tym osiedlu, należało do r. 1972 do parafii żernickiej. Przed powrotem Śląska do Polski w r. 1945 większość ludności tej osady stanowili ewangelicy i do nich należał pseudoromański kościół znajdujący się nie opodal kościoła katolickiego, przy tej samej ulicy, noszącej obecnie nazwę Jerzmanowskiej. Wojska radzieckie zdobyły Jerzmanowo około 20 II 1945, a w następnym roku katolicy przejęli opuszczony kościół poewangelicki. Jak informuje K. Degen, już w r. 1743 we wschodniej części wsi, na ówczesnym pastwisku, istniał stary ewangelicki dom modlitwy. Była to budowla trzypiętrowa, o konstrukcji szachulcowej, z dwuspadowym dachem krytym gontami. We wnętrzu znajdowały się empory. Od strony północnej i południowej do zasadniczego korpusu domu modlitwy przylegały dobudowy dwupiętrowe nakryte dachem pulpitowym. W r. 1789 obiekt został powiększony, a mniej więcej w tym samym czasie Zimmermann określa go jako kościół, wspominając jednocześnie o związanej z nim plebanii i szkole.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>