Matki Bozej Milosierdzia

Kowale wzmiankowane są po raz pierwszy w r. 1203, ale kościoła przez wiele stuleci jakoś nie umiały się dorobić. W odległej przeszłości wieś związana była z parafią Psiego Pola, później zaś protestanci chodzili do Swojczyc, katolicy natomiast, którzy byli w mniejszości — po dawnemu do Psiego Pola. Po ostatniej wojnie osiedle przeszło najpierw z Psiego Pola do swojczyckiej parafii Św. Jacka, potem do Św. Antoniego na Karłowicach i z kolei wschodnia część do Św. Jacka, a zachodnia do Opieki Św. Józefa przy ul. Jedności Narodowej, co było uzasadnione w miarę dogodną komunikacją miejską. Starania o zezwolenie na budowę kościoła w osiedlu uwieńczone zostały powodzeniem w 1986 r. Na ten cel uzyskano działkę przy ul. Briicknera 20-22, jednocześnie zaś wykupiono rozpoczętą obok, przy ul. Kętrzyńskiej 35, budowę domu mającego w przyszłości spełniać funkcję plebanii. W przekazanym wkrótce potem do użytku domu zamieszkał pierwszy proboszcz nowej parafii ks. Zygmunt Jaroszek, którego staraniem urządzono też na miejscu prowizoryczną kaplicę. Powstała ona na zlokalizowanym od strony ogrodu tarasie, na którym ustawiono ołtarz: poniżej przebywali wierni. Całość otrzymała zadaszenie i przeszklone ściany. Znajdujący się za ołtarzem dość obszerny pokój służył do przechowywania Najświętszego Sakramentu oraz jako salka katechetyczna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>