Matki Kosciola

Wieś Polanowice, odnotowywana w dokumentach od XIII w., związana była pierwotnie z parafią Św. Anny w Praczach Widawskich, włączonych w okresie międzywojennym do sąsiedniej Widawy i stanowiących z nią odtąd jedną miejscowość. Dopiero w 1845 r. J. G. Knie informuje, że w tym czasie na 351 mieszkańców Polanowic 94 było ewangelikami i ci uczęszczali do kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic (dziś Opieki Św. Józefa przy ul. Jedności Narodowej), a katolicy do Św. Michała przy obecnej ul. Nowowiejskiej. Knie dodaje również, że w Polanowicach czynna była wtedy szkoła katolicka. Do parafii Św. Anny powróciły najpewniej z chwilą ponownego ustanowienia jej w 1912 r. i stan taki utrzymał się także po 1973 r., gdy obie miejscowości, Widawa i Polanowice, znalazły się w granicach Wrocławia. Widawski kościół parafialny położony jest o 4 km od Polanowic. Gdy w 1901 r. powstał kościół Św. Antoniego w Karłowicach, polano Wiczanie zaczęli chodzić również do niego, mając jednak do pokonania mniej więcej taką samą drogę jak do Widaw. To odległe położenie obu świątyń sprawiło, że powojenni mieszkańcy zaczęli starać się o uzyskanie świątyni w swojej wsi. Zwrócono wówczas uwagę na starą poniemiecką kaplicę przy dziś. ul. Kamieńskiego. Był to obiekt mały, o powierzchni 4×4 m. Msze święte i nabożeństwa zaczęli w nim odprawiać odwiedzający wieś księża z Widawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>