Modernizacja mieszkania

Istnieje jeszcze wiele starych domów pozbawionych łazienki i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, o niewielkiej liczbie, ale dużych izb. Często są to jednak domy w dobrym stanie i o ładnej typowo wiejskiej architekturze. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby je zachować, ewentualnie rozbudowując i modernizując. Nieraz też z konieczności większa rodzina musi zamieszkiwać w takim niezbyt wygodnym domu, gdy jest w nim np. tylko kuchnia, a za nią jeden pokój. Lecz i wówczas po dokładnym przeanalizowaniu potrzeb danej rodziny i wymiarów mieszkania można starać się poprawić jego funkcjonalność, by każdy miał w nim swój własny kąt i aby różne czynności mogły być wykonywane bezkolizyjnie. W tej sytuacji kuchnia, poza żywieniem rodziny, musi spełniać wiele różnych innych zadań. W niej to bowiem organizuje się wówczas kącik higieniczny, zgodnie z zasadami podanymi przy omawianiu łazienki, oraz miejsce do prania. W dużej kuchni często też bawią się lub uczą dzieci, a także ktoś z domowników ma swoje posłanie. Przy tak szerokim programie użytkowym tego pomieszczenia należy starać się, aby wszystkie wykonywane w nim czynności mogły odbywać się w jak najlepszych warunkach, dzięki odpowiedniemu jego podzieleniu i zagospodarowaniu. Wyposażenie służące do sporządzania posiłków, w postaci omawianych już ośrodków pracy, należy rozmieścić w jednej części kuchni, a w następnych wydzielić miejsce na pozostałe funkcje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>