Mury budowli

Zewnętrzne mury budowli powstały z cegły, a zasadą konstrukcyj-no-plastyczną tworzącą wnętrze jest okrągły żelbetowy słup znajdujący się przy części wejściowej: na nim wspiera się chór muzyczny. Ów słup będący owocem twórczej współpracy architekta i inżyniera-konstruktora Wiktora Dziębaja, przechodzi w dwanaście ramion, które tworzą nad górnym kościołem swego rodzaju baldachim, nawiązując jednocześnie do 12 apostołów. Rozwiązanie takie nadaje konstrukcji lekkość, a wnętrzu, przy zastosowaniu prostych środków, nastrój skupienia i powagi. Jak dotąd konstrukcja tego rodzaju jest unikatem na Dolnym Śląsku. W konsekwencji na dobre wyszły też architekturze kościoła wspomniane baszty od strony południowej, ponieważ stanowią one rozwiązanie ze wszech miar oryginalne, nowatorskie, a ponadto, dzięki umieszczeniu w nich świetlików, wnętrze uzyskało bardzo duży dostęp światła: ten efekt, na obu kondygnacjach, osiągnięto też w rezultacie przeszklenia całej półokrągłej ściany. Zasadniczy kościół stanowi kondygnacja górna, ale nabożeństwa odbywają się też w dolnym, co uwzględniał projekt. W parterze jest również zakrystia, przylegająca do plebanii. Schody wejścia do kościoła górnego miały być w kształcie łagodnego łuku, harmonizującego z architekturą bryły kościoła. Niestety, bez uzgodnienia z autorem projektu wykonawcy nadali im linię prostą, co ujemnie wpłynęło na wygląd całości obiektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>