Najswietrzego Serca

Po raz pierwszy słyszymy o Pawłowicach w r. 1260, gdy wrocławski Piast Henryk III wraz ze swym bratem Władysławem zamienili z opactwem Św. Wincentego w Ołbinie majątek określony w sporządzonym po łacinie dokumencie jako Pauloiriciza. Popowice. Pierwotnie polska nazwa wsi, nieudolnie przekształcona przez Niemców na Pawelwitz (a wiec nawet nie na Paulowitz, co niewątpliwie dowodzi, iż polskie wpływy językowe utrzymywały się tu długo), musiała mocno kłuć w hitlerowców, gdyż w r. 1937 zamienili ją na Wendelborn. Swą historyczną nazwę wieś odzyskała już po ośmiu latach, w 1945 r. Oprócz nazwy miejscowości również dawne dokumenty kościelne potwierdzają, iż rodzima ludność polska, związana z parafią Św. Jakuba i Św. Krzysztofa na Psim Polu, utrzymywała się w Pawłowicach jeszcze w drugiej połowie XVII w., a prawdopodobnie także o wiele później. Pod koniec XVIII stulecia mieszkańcy Pawłowic byli w większości katolikami i ci nadal uczęszczali do kościoła na Psim Polu. W pół wieku potem jednak, gdy ludność Pawłowic liczyła 237 osób, katolicy stanowili już mniejszość – było ich 113.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>