Niewielka swiatynia

Niewielka świątynia pod wezwaniem Św. Anny przy ul. J. Stanki powstała w latach 1932 -1938, a zatem budowa trwała stosunkowo długo. Wojska radzieckie opanowały Oporów 17 II 1945, a włączenie tej miejscowości do Wrocławia nastąpiło dopiero 11 1951. Wkrótce po wojnie osiedli tu liczni naukowcy, głównie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszym polskim kapłanem, który po wyzwoleniu prowadził w Oporowie duszpasterstwo, był ks. Hieronim Feicht ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo: polskie chrzty i śluby odbywały się w miejscowym kościele od 1946 r. Postać ks. Hieronima Feichta, wybitnego muzykologa, zasługuje na upamiętnienie również ze względu na to, że był on zasłużonym organizatorem życia muzycznego w już polskim Wrocławiu. Był pierwszym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a ponadto działał na Uniwersytecie Wrocławskim. W r. 1947, gdy ks. Feicht nieomal bez reszty poświęcił się działalności naukowej, do pomocy w pracy duszpasterskiej przybył mu ks. Bartłomiej Szulc, który jednak w tym samym roku zmarł. Na swoje życzenie został pochowany obok oporowskiego kościoła, mimo że nie było tam i do dziś nie ma cmentarza. Jak czytamy w Schematyzmie archidiecezji wrocławskiej, parafia Św. Anny została erygowana w r. 19 5 2. Księża misjonarze św. Wincentego a Paulo do dziś prowadzą działalność duszpasterską na Oporowe. Ich też dziełem jest wzniesienie w latach 1980-1984 pięknej plebanii obok kościoła według projektu arch. Tadeusza Burki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>