Okres miedzywojenny

W okresie międzywojennym zgromadzenie o.o. redemptorystów zamierzało zrealizować swe plany budowy dużego kościoła, ale władze hitlerowskie nie udzieliły zezwolenia. W rezultacie przedmiejski kościółek, do dziś malowniczo położony w parku, obok klasztoru redemptorystów, przetrwał do naszych czasów. W okresie działań wojennych świątynia została znacznie uszkodzona. 2 II1945 esesmani wyrzucili redemptorystów z klasztoru, który został zajęty przez Yolkssturm. O znacznych szkodach spowodowanych w kościele wspomina ks. Peikert: Południowa ściana nawy i prezbiterium była wyrwana: tak samo wszystkie okna i drzwi. Dach był ciężko uszkodzony i ołtarze częściowo przewrócone. Po wojnie klasztor początkowo zajmowało wojsko, które przekazało go polskim redemptorystom w drugiej połowie sierpnia 1945 r. Przedstawiciele tego zgromadzenia z o. Marianem Pirożyńskim przybyli z Krakowa. Odbudowa kościoła rozpoczęła się już w lecie 1945 r., a 28 października administrator apostolski ks. Karol Milik dokonał poświęcenia świątyni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych. Był to pierwszy kościół odbudowany po wojnie w naszym mieście. Parafia Matki Bożej Pocieszenia powstała 18.III.1951.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>