Opis kosciola sw Teresy

Kościół ma blisko 30 m długości i około 21 m szerokości. We wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, ściany są tynkowane, a betonowy strop płaski. W nawie głównej, pod stropem, znajdują się po trzy potrójne okna prostokątne, -w nawach bocznych zaś także po trzy, ale zakończone półokrągło. Witrażowe szkło w oknach, zniszczone w czasie wojny, zastąpiono zwykłym. Nawę główną od naw bocznych oddzielają żelbetowe filary. Prezbiterium jest prostokątne, podobnie jak przedsionek o szerokości nawy głównej. Po obu stronach przedsionka znajdują się klatki schodowe chóru, a nad wejściem do nawy głównej tablice upamiętniające poprzednich proboszczów. Wyposażenie kościoła jest skromne. Nad ołtarzem głównym znajdują się gipsowe odlewy Matki Bożej z Dzieciątkiem i patronki świątyni, a w nawach bocznych ołtarze Matki Bożej i Serca Pana Jezusa. Kościół ma dzwon o wadze 300 kg z okresu przedwojennego oraz organy także z tamtych czasów. Pierwotne pokrycie dachu eternitem doczekało się w r. 1978 wymiany na blachę cynkową. Od wschodu kościół połączony jest z salką katechetyczną oraz plebanią i domem parafialnym: obiekt ten został przebudowany z dawnej restauracji Tiuoli. Cmentarz parafii znajduje się na Rędzinie, gdzie w r. 1981, za rządów obecnego proboszcza ks. Zdzisława Kaleńskiego, powstała kaplica cmentarna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>