Łazienka

Najlepsze warunki do zachowania czystości osobistej stwarza oddzielna łazienka mająca bieżącą ciepłą wodę. Powinna ona być usytuowana blisko kuchni, gdyż umożliwi to najtańsze przeprowadzenie instalacji wod- no-kanalizacyjnych. Ciepłą wodę można uzyskać np. przez zainstalowanie elektrycznego ogrzewacza. W sprzedaży znajduje się kilka typów takich ogrzewaczy o pojemności od 50 do 140 litrów...

więcej

Parafia sw Bonifacego

W 1981 r. parafia Św. Bonifacego nabyła od miasta za 129 700 zł położony obok kościoła dawny dworzec kolejki wąskotorowej z 1898 r., przeznaczając go na salki katechetyczne. Remont i adaptacja obiektu trwały od 1984 do 1987 r. W święto Bożego Ciała, 18 czerwca, metropolita archidiecezji wrocławskiej, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, dokonał poświęcenia domu. Bazylika przy pl. Staszica jest budowlą trójnawową, pięcioprzęsłową...

więcej

Fotografie

Oddzielne zagadnienie stanowią fotografie rodzinne zawieszane w charakterze ozdoby mieszkania. Przeważnie nie mają one żadnych cech artystycznych, a jedynie wartość intymnej pamiątki rodzinnej, i tak więc tylko należy je traktować. Nie oprawiajmy ich w bogate złocone ramy i nie zawieszajmy na honorowych miejscach. Wygospodarujmy na nie boczny kącik i potraktujmy dyskretnie, tak by nie rzucały się w oczy każdemu wchodzącemu do pokoju...

więcej

Ośrodek przechowywania artykułów spożywczych

Na wsi produkty żywnościowe przechowuje się często w spiżarni i piwnicy, niemniej część ich niezbędna do codziennego spożycia powinna znajdować się pod ręką, czyli w kuchni. Do tego celu służą szafki i chłodziarki. W szafce przechowuje się produkty trwałe, takie jak kasza, mąka, cukier, sól, groch, fasola, kawa, kakao, herbata, przyprawy, makarony, koncentraty zup itd...

więcej

sw Jozefa rzemieslnika

Rejon ul. Krakowskiej, podobnie jak dawne okoliczne wsie podmiejskie Świątniki, Brochów, Bieńkowice i in., od wieków należał do parafii Św. Maurycego mającej kościół przy ul. R. Traugutta. W miarę jednak jak liczba ludności na tych terenach powiększała się, zaczęły też przybywać nowe kościoły. O planach budowy świątyni przy ul. Krakowskiej słyszymy po raz pierwszy w r...

więcej

Rozwiązanie przedpokoju

Przykładowe rozwiązanie przedpokoju, który ma dwoje drzwi położonych naprzeciw siebie — frontowe wejściowe i do jednego z pokoi, a trzecie do innego pokoju pośrodku lewej ściany — może wyglądać następująco...

więcej

Typ użytkowy

Dla prawidłowego użytkowania tego typu pokoju ważne jest także odpowiednie oświetlenie — naturalne i sztuczne. Jego okna nie mogą być zastawione szerokimi i wysokimi kwiatami ani zawieszone gęstymi wzorzystymi firankami, gdyż utrudnia to wietrzenie i pochłania światło słoneczne...

więcej

Rzeźba ludowa

Rzeźba ludowa, zwłaszcza świątkarstwo, przezywa obecnie swój duży rozkwit dzięki wielkiemu popytowi na nią. Tworzą więc świątkarze w centralnej Polsce — w Łowickiem i Opoczyńskiem, jak również w Siedleckiem i Łomżyńskiem, a także w Rzeszowskiem, Krakowskiem i innych regionach Polski. Bogatą dziedzinę sztuki stanowi również ludowe malarstwo...

więcej

Barwy a fizyka

Barwy z punktu widzenia fizyki są zjawiskami fal świetlnych, a z punktu widzenia psychologii — wrażeniami odbieranymi przez człowieka. Wrażenia te są poddawane badaniom i na podstawie ich wyników formułuje się pewne zasady praktycznego stosowania barw w codziennym otoczeniu. Trzy barwy — żółtą, czerwoną i niebieską — nazywamy barwami zasadniczymi, ponieważ przez odpowiednie ich mieszanie można otrzymać barwy pozostałe...

więcej

sw Agnieszki

O wsi Maślice słyszymy po raz pierwszy w 1193 r. Sporządzony wówczas dokument poświadcza, iż papież Celestyn III zatwierdził opatowi klasztoru Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu szereg posiadłości, wśród których wymienione są Maślice: jest to nazwa patronimiczna, pochodząca od przezwiska Masło...

więcej

Zagospodarowanie dużych kuchni

Podstawową zasadą zagospodarowywania dużych wielofunkcyjnych kuchni jest wydzielanie mikro-wnętrz służących do różnych czynności i takie ich urządzenie, aby domownicy wykonujący jednocześnie różne zajęcia nie przeszkadzali sobie wzajemnie...

więcej

Rola mieszkania w życiu współczesnej rodziny

Mieszkanie odgrywa doniosłą rolę w życiu każdej rodziny. Stanowi ono bazę jej gospodarstwa domowego, stwarza warunki do pielęgnowania i wychowywania dzieci oraz do opieki nad osobami chorymi, starymi. Wspominając dom rodzinny, panujące w nim zwyczaje, tradycje, widzimy w wyobraźni nasze mieszkanie, przedmioty, które nas otaczały. Pamiętamy wyraźnie serwetę na stole, obraz na ścianie, ulubiony kubek w kwiaty, ciepło bijące od kuchennej płyty...

więcej

Przedpokój

W tych domach, w których oprócz sieni występuje przedpokój lub w których funkcje sieni są zlokalizowane w pomieszczeniach gospodarczych, przedpokój może być urządzony na wzór miejski. A więc można umieścić w nim wieszak i szafę — lub jedno z nich — na wierzchnią odzież, półkę na czapki, szaliki, rękawice i torby, szafkę lub stojak na buty oraz lustro. Jeśli miejsce na to pozwala, najlepiej zainstalować lustro duże obejmujące całą postać...

więcej

Kosciol Matki Bozej

Najstarsza wzmianka o Klecinie pochodzi z 1313 r. Z przekazu tego dowiadujemy się, że niejaki Scambor sprzedał wrocławskim mieszczanom Janowi i Ticzo 29 łanów w Klecinie, a transakcję tę potwierdził książę Henryk VI. Osada należała do parafii ołtaszyńskiej. Wiadomo, że jeszcze w XVI w. we wsi utrzymywała się ludność polska. Do sekularyzacji w r. 1810 Klecina była własnością szpitala Św. Trójcy we Wrocławiu...

więcej