Matki Bozej Czestochowskiej

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Jana Kochanowskiego na Zalesiu należy do najmłodszych świątyń Wrocławia, a obszar tej parafii związany był od początków XIX w. z kościołem Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim. Od 1812 r. bowiem, gdy dawny kościół kolegiacki Św...

więcej

Praca w kuchni

Praca w kuchni przebiega od strony lewej do prawej i zgodnie z tym kierunkiem powinny być usytuowane kolejne ośrodki z całym ich wyposażeniem. W zależności od powierzchni, liczby okien i drzwi przyjmuje się różne układy zagospodarowania kuchni. Gdy całe wyposażenie ustawione jest wzdłuż jednej ściany, taki układ nazywa się jednorzędowy. Występuje on głównie w~kuchniach długich i wąskich...

więcej

Architektura sw Karola

Nad skrzyżowaniem utworzonym przez przedsionek i dwa pseudotransepty od strony zachodniej wznosi się masywna wieża o czystym detalu romańskim, flankowana przez cztery małe wieżyczki i zwieńczona otwartą galerią arkadową oraz wysokim ostrosłupowym hełmem na planie ośmioboku. Dwie mniejsze wieże, zwieńczone niskimi osmiobocznymi hełmami, flankują z boku prezbiterium. Nad apsydą prezbiterium biegnie otwarta galeria arkadowa...

więcej

Tkaniny w mieszkaniu

Po decyzjach dotyczących koloru ścian, sufitów, podłóg, mebli — czas na zastanowienie się nad doborem odpowiednich tkanin, które spełniają w mieszkaniu ważne zadania użytkowe i estetyczne. Dlatego też zakup ich musi być przemyślany i zaplanowany. Najczęściej występujące w naszych domach tkaniny można podzielić na: podłogowe, okienne, ścienne i meblowe. W każdej z tych grup znajdują się tkaniny o różnym przeznaczeniu i charakterze...

więcej

Matki Bozej Wspomozenia Wiernych

Osada Księże wzmiankowana jest po raz pierwszy w dokumencie z r. 1149, gdy książę Bolesław Kędzierzawy przekazał ją wraz z innymi posiadłościami opactwu Św. Wincentego. Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu kniądz, czyli książę, stąd zaś przymiotnikowe określenie księże. W r. 1353 słyszymy po raz pierwszy o Księżu Wielkim i Księżu Małym, można więc przyjąć, iż podział miejscowości na dwie odrębne wsie stał się już faktem...

więcej

Meble dla dzieci

Meble przeznaczone do użytku dzieci powinny być dostosowane do ich anatomii i „rosnąć” razem z nimi. Jest to niezwykle ważne dla ich rozwoju fizycznego. I tak np. małe dziecko wspinając się na duże krzesło i rysując przy dużym stole może łatwo spaść, a siedzenie w niewygodnej pozycji może spowodować ujemne skutki zdrowotne w postaci wad postawy, skrzywienia kręgosłupa itp...

więcej

Okres miedzywojenny

W okresie międzywojennym zgromadzenie o.o. redemptorystów zamierzało zrealizować swe plany budowy dużego kościoła, ale władze hitlerowskie nie udzieliły zezwolenia. W rezultacie przedmiejski kościółek, do dziś malowniczo położony w parku, obok klasztoru redemptorystów, przetrwał do naszych czasów. W okresie działań wojennych świątynia została znacznie uszkodzona...

więcej

Kosciol sw Jerzego

Najstarszy zapis o Popowicach pochodzi z 1260 r.: wówczas książę Henryk III Biały pospołu ze swym bratem Władysławem sprzedali tę wieś wrocławskiemu mieszczaninowi Konradowi Bawarczykowi. Przez pewien czas wieś należała do opactwa Św. Wincentego na Ołbinie, stanowiła więc „wieś księżą”. Stąd jej nazwa Popowice. W XVI w. termin „pop” stosowany był również do duchownych katolickich...

więcej

Kompozycja statyczna

Kompozycję statyczną osiąga się, operując formami prostymi, geometrycznymi, liniami poziomymi i pionowymi, barwami stonowanymi. W wypadku zaś kompozycji dynamicznej, zawierającej duży ładunek ekspresji, mamy do czynienia z formami złożonymi, rozczłonkowanymi, liniami ukośnymi, falistymi z zastosowaniem kontrastów i akcentów barwnych...

więcej

Obrazy

Każdy rodzaj obrazu wymaga innej oprawy. Obrazy stare powinny mieć ramy dostosowane stylem do epoki, z której pochodzą. Natomiast obrazy czy reprodukcje nowoczesne lepiej wyglądają w ramkach prostych o kolorach neutralnych. Akwarele, pastele, rysunki, grafiki — należy oprawiać za szkłem, gdyż się szybko niszczą. Każdy obraz potrzebuje ponadto odpowiedniego tła. Tłem dla niego jest z zasady ściana...

więcej

Kosciol sw Antoniego

Na przełomie stuleci XIX i XX Karłowice wciąż jeszcze były niewielką wioską, do której wtedy już zaczynało wkraczać budownictwo willowe. Przed I wojna światową, gdy nadal nie było mowy o przyłączeniu osady do Wrocławia, w dużym stopniu zamieszkiwała je wrocławska burżuazja, a Karłowice nazywano dzielnicą ogrodową bądź miastem ogrodów. Tę właśnie podmiejską wioskę upatrzyli sobie na swą przyszłą siedzibę franciszkanie, którzy od r...

więcej

Kompozycja plastyczna

Estetyczny wygląd mieszkania osiąga się, stosując podstawowe zasady kompozycji plastycznej. Mówiąc o kompozycji plastycznej wnętrza, mamy na myśli układ, czyli powiązanie poszczególnych elementów w jedną całość. Odnosi się to zarówno do pojedynczych przedmiotów użytkowych, jak i do ich zestawów. Można mówić np. o kompozycji plastycznej regału, lampy, dzbanka oraz o kompozycji plastycznej wnętrza pokoju, kuchni itd...

więcej

Opis kosciola sw Teresy

Kościół ma blisko 30 m długości i około 21 m szerokości. We wnętrzu, podobnie jak na zewnątrz, ściany są tynkowane, a betonowy strop płaski. W nawie głównej, pod stropem, znajdują się po trzy potrójne okna prostokątne, -w nawach bocznych zaś także po trzy, ale zakończone półokrągło. Witrażowe szkło w oknach, zniszczone w czasie wojny, zastąpiono zwykłym. Nawę główną od naw bocznych oddzielają żelbetowe filary...

więcej

Tkaniny ścienne

Wiele problemów natury estetycznej nastręczają tkaniny ścienne. Zawiesza się je najczęściej przy posłaniach, ponieważ ocieplają ściany i zmniejszają akustyczność oraz wydzielają optycznie miejsce do spania. Są to różnego rodzaju kilimy, makaty, tkaniny żakardowe, maty plecione ze słomy, trzciny i nici, tkaniny obiciowe, ludowe płachty, zapaski, bieżniki i wiele innych...

więcej