Parafia sw Bonifacego

W 1981 r. parafia Św. Bonifacego nabyła od miasta za 129 700 zł położony obok kościoła dawny dworzec kolejki wąskotorowej z 1898 r., przeznaczając go na salki katechetyczne. Remont i adaptacja obiektu trwały od 1984 do 1987 r. W święto Bożego Ciała, 18 czerwca, metropolita archidiecezji wrocławskiej, ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, dokonał poświęcenia domu. Bazylika przy pl. Staszica jest budowlą trójnawową, pięcioprzęsłową. Zbudowana została z maszynowej, licowanej cegły i pokryta dachówka. Szeroka nawa środkowa nakryta jest drewnianym stropem, nawy boczne zaś sklepieniami krzyżowymi. Nawę główną oddzielają od bocznych prostokątne filary, na których wsparte są empory: dwie nad nawami bocznymi oraz organowa od zachodu. Przedłużeniem naw są trzy półokrągłe apsydy oraz półkoliste prezbiterium od wschodu. Do wykonania ambony użyto sztucznego marmuru. Od strony wschodniej wznoszą się też połączone z sobą dwie czterokondygnacyjne „wieże. Są one zwieńczone hełmami pokrytymi miedzianą blachą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>