Pokoje i kąciki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Każdy wiek człowieka charakteryzuje się innymi potrzebami, obowiązkami i prawami. Odnosi się to i do mieszkania. Jeśli więc warunki mieszkaniowe pozwalają, należy te odmienności respektować i wydzielić pokoje lub kąciki dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz dla młodzieży. Oddanie do ich dyspozycji oddzielnych pomieszczeń lub ich części ma duże znaczenie wychowawcze oraz wpływa pozytywnie na rozwój psychofizyczny młodego pokolenia. Dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym należy stworzyć w domu możliwość zabawy i to zabawy różnorodnej, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej — ruchowej i spokojniejszej, siedzącej. Lekarze, pedagodzy, psycholodzy są zgodni co do tego, że bez różnych form zabawy dziecko nie może rozwijać się prawidłowo i przygotowywać do obowiązków szkolnych, rodzinnych i społecznych. Zabawa dzieci nie jest więc mało ważną sprawą lub stratą czasu, jak sądzą jeszcze ciągle niektórzy rodzice, ale nieodzownym warunkiem ich prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego i uczuciowego. W pokojach lub kącikach dziecięcych oprócz mebli do spania i przechowywania odzieży powinny więc znaleźć się meble i urządzenia służące do zabawy, a w pokoju czy kąciku dzieci w wieku szkolnym — meble do nauki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>