Polska wieś

Wieś nasza musi produkować coraz więcej, szybciej i nowocześniej, ale do tego niezbędne są odpowiednie warunki. Należy do nich między innymi nowoczesne, funkcjonalne i dostosowane do specyficznych potrzeb — mieszkanie. Osiągnięcie tego celu zależy od wielu czynników — od konsekwentnej polityki partii i rządu, od rozwoju przemysłu budowlano-wnętrzarskiego, od inicjatywy i wysiłku zainteresowanego środowiska, a także od rozbudzenia w nim potrzeb w tym zakresie. Ludność wiejska buduje się dynamicznie i masowo. Każda rodzina dąży do posiadania nowego i okazałego domu. Jest to tendencja zrozumiała i pozytywna, ale wymagająca też pewnej refleksji. Nie zawsze bowiem dom, który się burzy, zasługuje na to. Często są to domy jeszcze w dobrym stanie i po odpowiedniej rozbudowie czy modernizacji mogłyby służyć rodzinie przez wiele lat. Nieraz taki los spotyka domy wartościowe architektonicznie, a w .zamian za nie powstają brzydkie „pudła”, szpecące krajobraz wsi. Budowa domu to przecież ogromny wysiłek, to zużycie wielu trudno dostępnych materiałów, to wiele lat wyrzeczeń i mozołu. Musi więc istnieć rachunek ekonomiczno-społeczny tego przedsięwzięcia. Warto każdorazowo zastanowić się — czy zamiast bezmyślnego burzenia starego domu, nie dałoby się go wykorzystać. Jeśli nie dla siebie, to może jako domek letniskowy dla ludzi z miasta, aby mogli w nim spędzać wolne dni, urlopy, wakacje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>